“โอ๊ตตี้ รับรางวัลตัวแทนไทย-ลาว ในงานครบรอบสถาปนาสมาคมสตรีไทยสากล!!

“โอ๊ตตี้ รับรางวัลตัวแทนไทย-ลาว ในงานครบรอบสถาปนาสมาคมสตรีไทยสากล!!

“โอ๊ตตี้ รับรางวัลตัวแทนไทย-ลาว ในงานครบรอบสถาปนาสมาคมสตรีไทยสากล!!

คุณโอ๊ตตี้ มณีรัตน์ ศรีวิบูลย์ Miss Smart Tourism International 2021, พิธีกร,นักแสดงช่อง 9MCOT HD และประธานชมรมส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว หรือ THAI-LAOS R&P CLUB ร่วมงานมอบรางวัล “บุคคลสำคัญแห่งปี” และ”งานสถาปนาสมาคมสตรีไทยสากล จัดโดยสมาคมสตรีไทยสากล ร่วมกับ สภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนา ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะประธานชมรมส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว อีกทั้งเคยเป็นผู้บริหารโรงแรมและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ระดับ 5 ดาว สะหวันรีสอร์ท (Savan Resorts) ใน สปป.ลาว และเมื่อปีที่แล้วยังได้เป็นหนึ่งในบรรดาแม่ครู และศิลปินแห่งชาติ ที่เข้ารับรางวัลแม่โขงทองคำ ณ แขวงเวียงจันท์ อีกด้วย ถือเป็นสตรีต้นแบบ ที่มีบทบาทสำคัญ ในด้านสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศพี่น้องไทย-ลาว

ทางสมาคมสตรีไทยสากล (ดร.จิดาภา แต่สกุล) จึงพิจารณามอบรางวัลพระแม่ธรณี และมอบมงกุฎแต่งตั้งเทพีธรณีวสุนธรา ฑูตสานสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยมีหม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและมงกุฎ คุณเอื้อมเดือน มาลากุล ประธานมอบสายสะพายฯ

คุณโอ๊ตตี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันบทบาท ความสำคัญของสตรี โดยเฉพาะในปีนี้ที่จะมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน มุมมอง วัฒนธรรม ท่องเที่ยว และอีกมากมายระหว่างไทยและลาว ซึ่งก็จะต้องคัดสรรบุคคลอีกในหลายๆภาคส่วน มาร่วมเป็นที่ปรึกษาของชมรมฯ รวมไปถึงสมาชิกในสาขาต่างๆ หากท่านใด มีจิตอาสา ก็สามารถติดต่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาความสัมพันธ์สองฝั่งโขง ให้เติบโต และยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบสืบไป

เนื่องด้วย ดร.จิดาภา แต่สกุล ร่วมกับ สภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนา ดร.ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ จัดงานพิธีมอบรางวัล “บุคคลสำคัญแห่งปี” และ “งานสถาปนาสมาคมสตรีไทยสากล” โดยมี คุณรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวเปิดงานฯ พร้อมด้วย หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระแม่ธรณี และมอบมงกุฎแต่งตั้งเทพีธรณีวสุนธรา คุณเอื้อมเดือน มาลากุล ประธานมอบสายสะพายฯ และ ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ประธานมูลนิธิครูของแผ่นดิน เป็นประธานมอบรางวัลสยามอัครดุษฏี สยามคชากรณ์ สยามศรีสุบรรณ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

งานนี้เหล่าดาราคนดังหลากหลายวงการร่วมรับรางวัล สยามอัครดุษฏี สยามคชากรณ์ สยามศรีสุบรรณ อาทิ ป้าแมว ดาวพระศุกร์, อี้ แทนคุณ ,รอง เค้ามูลคดี ,โอลีฟ โตเกียวเนยกรอบ,โก้ ธีรศักดิ์,จิ๊บ รด.,นาตยา โอราชา,ภักดี วีระรัตน์ รอง หน.ข่าวแผนก/ฝ่ายอาชญากรรม น.ส.พ.สยามรัฐ ,สมัย นิกูลรัมย์ ผอ.ข่าวนิวส์ยี่สิบสี่สถานีประขาชน,เจนกิจ นัดไธสง มวลชนสัมพันธ์สมาคมสื่อมวลหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์-ประเทศไทย ฯลฯ งานดังกล่าว และรับมอบประกาศนีย์บัตรโครงการ ทูตสัมพันธ์การท่องเที่ยว ,โครงการทูตวัฒนธรรมไทยAEC อีกด้วย

ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากลแห่งชาติกล่าวว่า วันที่ 6 มีนาคมเป็นวันสถาปนาสตรีไทยสากล โดยปีนี้สมาคมสตรีไทยสากล ได้จัดโครงการสถาปนา วันสตรีสากลซึ่งในปีนี้ได้รวมพลังสตรีสากลทั่วประเทศ จัดหาบุคลต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รางวัลพัฒนาสังคมจิตอาสา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ คุณสมบัติบุคคลต้นแบบ ประจำจังหวัด ละ 1 รางวัล เขตละ 1 รางวัล และรางวัลอื่น ๆ เป็นต้น สำหรับรางวัลเทพีสตรีไทยสากล ประจำจังหวัด 1 รางวัลได้รับมอบมงกุฎ สายสะพาย ใบเกียรติบัตร ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย ดร.จิดาภา แต่สกุล,แม่ครูยุบล สกุลทอง รวงผึ้งบุรีรัมย์ ,ดร.จุฑารัตน์ พัฒนาทร,ดร.ศุภัทรา อภิรักษ์วรชัย ,คุณพูลสวัสดิ์ ดงสิงห์ ,คุณมิ่งขวัญ บังลังค์เมฆ์ ,คุณรัชดาภรณ์ เกตุเทศ ,คุณปวริศา หิรัญวงศ์,คุณสมจิต ศรีสังข์สุข,คุณปอขวัญ(ห้องเสื้อสุเบญจพรรณ),คุณมณีรัตน์ ศรีวิบูลย์ ฯลฯ

ดร.จิดาภา กล่าวว่าคณะกรรมการ และคณะที่ปรึกษาทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทสตรี คำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียม และเสรีภาพคามเสมอภาค อย่างมีนัยสำคัญเสมอมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าปัจจุบัน ได้จัดตั้งสมาคมสาขาประจำจังหวัด และเขตของกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีที่มีความประสงค์ อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของสตรีในพื้นที่ ส่งผ่านการช่วยเหลือการสนับสนุนหรือการร่วมกันทำงาน เพื่อยกระดับบทบาทสตรีไทยให้เข้าสู่สตรีสากล และสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของสมาคมสตรีไทยก็คือ พระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือพระศรีวสุนทรา เป็นเทพีแห่งแผ่นดินที่เราเรียกกันว่าพระแม่ธรณีที่มีบุญคุณกับเราทุกคน ที่ได้อาศัยอยู่กินกันทุกวันนี้ พระแม่ธรณีบีบมวยผม เป็นตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯรางวัลพระแม่ธรณีจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้ว โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิรับรองแล้ว ในปี 2565 – 2566 สมาคมได้มีการขยายงานจากส่วนกลาง ลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และมีการแต่งตั้งผู้บริหารสาขาเพิ่มอีกหลายสาขาและมีตัวแทนกลุ่มสตรีที่เข้ากณฑ์ จะได้เข้ารับรางวัลพระแม่ธรณีจำนวนหลายท่าน และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้เข้ารับรางวัลพระแม่ธรณี

สำหรับบรรยากาศภายในงานชมการแสดงทางวัฒนธรรม รำพระแม่ธรณี การแฟชั่นโชว์ผ้าไทย กิจกรรมสยามมาลานำไทย ใส่ชุดไทยใส่หมวกย้อนยุค พร้อมการจัดแสดงซุ้มแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากสมาคมสตรีไทยสากลและสภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนา

ที่มา : สำนักข่าวคาดเชือก

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,801 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *