“โฆษก สพฐ.ตร. “ยืนยัน ทุกผลการตรวจพิสูจน์ ยึดมั่นในหลักนิติวิทยาศาสตร์ ชัดเจน แม่นยำ ตามมาตรฐานสากล

“โฆษก สพฐ.ตร. “ยืนยัน ทุกผลการตรวจพิสูจน์ ยึดมั่นในหลักนิติวิทยาศาสตร์ ชัดเจน แม่นยำ ตามมาตรฐานสากล

“โฆษก สพฐ.ตร. “ยืนยัน ทุกผลการตรวจพิสูจน์ ยึดมั่นในหลักนิติวิทยาศาสตร์ ชัดเจน แม่นยำ ตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)
พล.ต.ต.วาที  อัศวุตมางกุร โฆษกสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) กล่าวว่า สพฐ.ตร. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีหน้าที่สำคัญ

คือ เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน วิทยาการตำรวจ การตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายรูป การทะเบียนประวัติอาชญากร  การจัดเก็บสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคลทั่วราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และการส่งกลับในกรณีเหตุวินาศภัยหรือเหตุพิเศษ รวมไปถึงดำเนินงานฐานข้อมูลวัตถุระเบิด สนับสนุนด้านวิชาการการตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์ เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด เฉพาะกรณีที่มีลักษณะพิเศษ เป็นต้น

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทั่วประเทศ จะสามารถเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุได้ต้องได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวนในพื้นที่เท่านั้น หากไม่มีการร้องขอ ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถกระทำได้ เช่นเดียวกับการตรวจวัตถุพยานในคดีต่างๆ  จะสามารถตรวจวัตถุพยานได้ เมื่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้นำส่งวัตถุพยานนั้น ให้กับกลุ่มงานที่ทำหน้าที่โดยตรง ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดของจำนวนของกลาง ก็สามารถขีดฆ่า หรือ ลบได้ แต่ต้องมีการ   ลงลายมือชื่อกำกับโดยพนักงานสอบสวนผู้นำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ เพื่อให้ตรงตามความเป็นจริง และพนักงานสอบสวนที่นำส่งวัตถุพยานจะต้องรับทราบและเห็นต้องตรงกันทุกครั้ง เมื่อตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ก็จะประสานให้พนักงานสอบสวนมารับผลพร้อมของกลางทั้งหมดกลับคืนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนข้อมูลหรือผลตรวจต่าง ๆ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ บทที่1 ข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ

ทั้งนี้ พล.ต.ต.วาที  ฯ ย้ำว่าการทำงานของ สพฐ.ตร. มีความตรงไป ตรงมา ยึดมั่นตามหลักของวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองหน่วยตรวจ ISO/IEC 17020                            ซึ่งกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุทั่วประเทศ รวมไปถึงกองพิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐก.) ต่างได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอยืนยันว่าสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ                          

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านนิติวิทยาศาสตร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะยึดมั่นในความถูกต้อง ได้มาตรฐาน ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนตลอดไป

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,977 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed