อ.พาน จ.เชียงราย จัดงานการเกษตร ข้าวใหม่ปลามันอำเภอพาน

อ.พาน จ.เชียงราย จัดงานการเกษตร ข้าวใหม่ปลามันอำเภอพาน

อ.พาน จ.เชียงราย จัดงานการเกษตร ข้าวใหม่ปลามันอำเภอพาน

ประกวดพักทอง ฟักเขียว กล้วยน้ำว้า ข้าวพันธุ์ดี ปลานิล และทำอาหาร พื้นเมือง สับปะรด ข้าวใหม่ปลามันประจำปี 66 กระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 6 ธ ค 66 เมื่อเวลา 19.00 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดงาน ข้าวใหม่ปลามัน มหกรรมของดี อ.พาน จ.เชียงราย ประจำปี 66 หน้าที่ว่าการอำเภอพาน และ นายเชิดชัย เย็นสุขศิริ เกษตรอำเภอพาน จ.เชียงราย ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 อบต. 2 เทศบาล และภาคเอกชนอำเภอพาน เป็นอำเภอที่มีแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ดีแหล่ง ของอำเภอพาน การเกษตรตำบลเจริญเมือง และผู้ผลิตเพาะเลี้ยงปลานิลส่งออกทั่วภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน แต่ละตำบลได้นำของดีมาออกงานจัดร้านนิทรรศการ เช่น ตำบลสันกลางซึ่งเป็นตำบลที่มีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลานิลมากที่สุด จัดซุ้มนิทรรศการเป็นประติมากรรมปลานิลจากวัสดุรีไซเคิล ต.เมืองพาน นำ ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักรสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระด้ง ตะกร้าหวดไม้ไผ่สาน อุปกรณ์จับปลา ต.ทานตะวัน จัดแสดงวิธีการตีมีด นำเตาหลอมเหล็กตีมีดมาจัดแสดงการตีมีด และเครื่องใช้ทำจากโลหะ ตำบลดอยงาม นำของดีและผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวบรรจุถุง มาจำหน่าย ต.ม่วงคำนำน้ำสมุนไพรและภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ มาจัดนิทรรศการเป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ กล้วยน้ำว้า สับปะรด พันธุ์ปัตตาเวีย ผลใหญ่ ฟักทอง ฟักเขียว พันธุ์คางคก ผลใหญ่ ซึ่งเป็นผลิตที่ผลิตได้มากในอำเภอพาน รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการตำบลต่างๆทั้ง 15 ตำบลของ อ.พาน รวมถึงการออกร้านมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาด อ.พาน ลุ้นของรางวัล รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รายได้นำเป็นทุนจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ของกิ่งกาชาดอำเภอพานให้แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย การสงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานข้าวใหม่ปลามัน และมหกรรมของดี อ.พาน ปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-13 ธ ค 66 ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันพ่อแห่งชาติ ได้มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น อ.พาน จ.เชียงราย ประกอบคุณบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 1. นายถาวร พงษ์พัฒชรากร 2. นายทรง ชัยจำรูญพันธ์ 3.นายซอง ม้าแก้ว 4. นายศรีชัย พุฒิพิธยาธร 5. นายเกษม วีระฤทธิพันธ์ 6. นายประเสริฐ เตชะอังกูร 7. นายบุญทรัพย์ ศรีสมิต 8. นายแสวง เทิ้มลง และพ่อดีเด่นพ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านต่างของทุกๆตำบล รวม 41 คน ทำการเกษตรชนะเลิศรางวัลที่ 1 ประเภท ฟักเขียว ผลใหญ่ ชนะเลิศ นางสาวกุ้ง จักรสุวรรณ ต. เจริญเมือง รองชนะเลิศระดับที่ 1 นายบุญมา ปูกัน ต. เจริญเมือง รองชนะเลิศระดับที่ 2 นางยุพินสุรินทร์ ต. เจริญเมือง รางวัลชมเชย นายจันทร์ ใจมา รางวัลชมเชย นายทนงศักดิ์ หน่อแก้ว ต.เจริญเมือง รางวัลชมเชย ฟักทอง นายบุญรัตน์ คำอ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 ตำบลเจริญเมือง ของดีอำเภอพานประจำปี 2566

เอกชัย โปธา รายงาน

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,231 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed