องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร

ภายใต้ชื่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรีรุ่นที่ ๓ อำเภอพานทอง

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครภายใต้ชื่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ ๓ อำเภอพานทอง โดยมีนายวินัยคุ้มครองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าให้การต้อนรับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพจังหวัดชลบุรีให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งเพื่อสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขในชุมชนสืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินงานด้านสาธารณสุขครอบคลุมในทุกมิติทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยใช้แนวคิดด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพเชิงรุกโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่าย และแกนนำสุขภาพ เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและร่วมกันแก้ปัญหาสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินจัดโครงการในวันนี้ขึ้น ซึ่งมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทองอาสาสมัครสาธารณสุขเครือข่ายและแกนนำสุขภาพอำเภอพานทองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล อำเภอพานทอง เข้าร่วมกว่า 500 คน

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก

เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,843 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed