สกลนคร เริ่มแล้วเปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบ

สกลนคร เริ่มแล้วเปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบ

จังหวัดสกลนคร เปิด “ตลาดนัดแก้หนี้” หวัง แก้ไขปัญหาให้ลูกหนี้ ให้ได้รับความเป็นธรรม เข้าถึงระบบบริการนี้ในระบบ มีอาชีพเสริม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปิดตลาดครั้งแรก มีผู้สนใจมาร่วมงานจำนวนมาก

(14 ม.ค.67) ที่บริเวณหอประชุม อำเภอเมืองสกลนคร ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดสกลนคร เปิด “ตลาดนัดแก้หนี้” ซึ่งเป็นการ Kick Off พร้อมกัน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้ให้ความสนใจ ทั้งที่เป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้เรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอเพื่อดำเนินการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ มาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาหนี้นอกระบบ สามารถเข้าถึงอาชีพ และเข้าถึงบริการการให้สินเชื่อในระบบ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ที่ผ่านมา จังหวัดสกลนคร มีผู้มาลงทะเบียนหนี้นอกระบบแล้วทั้งสิ้น 1,567 จำนวนมูลหนี้รวม 87,695,519.36 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบเก้าบาท สามสิบหกสตางค์) ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 155 ราย เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงได้จัดกิจกรรม
“ตลาดนัดแก้หนี้” ขึ้น โดยกำหนดจัด เป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน หมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ โดยในตลาดนัดแก้หนี้ จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ฝ่ายปกครอง อัยการ ตำรวจ สถาบันการเงินของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ช่วยดำเนินไกล่เกลี่ยหนี้แก่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ได้พบปะ พูดคุยและดำเนินการทำข้อตกลง เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบ ให้เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ด้านนางสมใจ ครุธตำคำ ประธานศูนย์เรียนรู้ “ดาวล้อมเดือน” อำเภอเมืองสกลนคร กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้ของตนจะมีการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน ฝึกฝนเพื่อให้มีรายได้ ซึ่งการเปิดตลาดนัดแก้หนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกหนี้สามารถเข้าถึงระบบบริการหนี้ในระบบ ได้รับการฝึกอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,801 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 thoughts on “สกลนคร เริ่มแล้วเปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบ