สกลนคร เตรียมพบกับ มหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 สกลม่วนซื่น 22-24 กุมภาพันธ์ นี้

สกลนคร เตรียมพบกับ มหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 สกลม่วนซื่น 22-24 กุมภาพันธ์ นี้

จังหวัดสกลนคร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 ในชื่อ “สกลม่วนซื่น” เป็นการยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566) ณ ห้องสุระอุทก ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับจังหวัดสกลนคร อบจ.สกลนคร เทศบาลนครสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวจัดงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อ “สกลม่วนซื่น” โดยมีนายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการแถลงข่าว งานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น” เป็นการยกระดับวัฒนธรรมอีสานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยถือเป็นการสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาพื้นบ้าน ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสกลนคร โดยการนำคุณค่าที่เกิดจากการดำรงชีวิต ให้เป็น “มูลค่า” ทางการท่องเที่ยว เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการตระหนักถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรม ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนคร

อีกทั้ง ยังเป็นการสนองนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครให้คงอยู่ และยังเป็นการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจในงานต้านวัฒนธรรม รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยไปยังชุมชน ภายในงานพบกับการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิตสาธิตวิธี “สกลม่วนซื่น” ประเพณีบุญผะเหวด ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่บราสาทผึ้ง ประเพณีแข่งเรือยาว และประเพณีไหลเรือไฟ นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อการรวบรวมสร้างองค์ความรู้ประเด็นอีสานม่วนชื่น การเสวนาผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาหารพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ฯลฯ

//////////////// วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,603 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed