สกลนคร สสจ.เตือนโรคไข้หวัดใหญ่ภัยหน้าฝน

สกลนคร สสจ.เตือนโรคไข้หวัดใหญ่ภัยหน้าฝน

สกลนคร สสจ.เตือนโรคไข้หวัดใหญ่ภัยหน้าฝน วันที่ 29 ส.ค.2566 นพ สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ สสจ.สกลนคร เปิดเผยที่โรงแรมเอ็มเจ เขตเทศบาลนครสกลนคร ในโอกาสผู้ว่าพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3 ว่า สถานการณ์ประเทศไทย พบผู้ป่วย จำนวน 107,827 ราย อัตราป่วย 162.95 ต่อประชากรแสนคนไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยมากที่สุด ในกลุ่มอายุ 0-4 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี ,7-9 ปี ตามลำดับ(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค.2566) ส่วนสถานการณ์จังหวัดสกลนคร พบผู้ป่วย จำนวน 657 ราย เป็นอัตราป่วย 57.37 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยมากที่สุด ในกลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 10-14 ปี และ กลุ่มอายุ 0-4 ปี ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค.2566 ) สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ติดต่อกันง่ายสามารถ แพร่กระจายเชื้อผ่านลมหายใจ เสมหะ น้ำลาย น้ำมูก และสิ่งของเครื่องใช้ อาการ ไข้สูง คัดจมูก มีน้ำมูกใส ไอแห้งๆ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร การรักษา 1. รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตตามอล 2. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำสะอาด อุ่นเล็กน้อย เป็นระยะ 3. ดื่มน้ำสะอาดและน้ำผลไม้มากๆ งดดื่มน้ำเย็นจัด 4. ทำจิตใจให้สบายนอนพักผ่อนให้เพียงพอ 5.รับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ผักและผลไม้ให้เพียงพอ 6. หากติดเชื้อแบคที่เรียต้องรับประทานยาปฏิชีวนะให้หมดตามคำสั่งแพทย์ การป้องกัน 1. ปิดจมูก ปาก เมื่อไอ หรือจาม สวมหน้ากากอนามัย 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ 3.เลี่ยงสถานที่คนหนาแน่น 4.หยุดเรียน หยุดงาน พักรักษาตัวอยู่บ้าน 5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เน้นการให้วัคซีนใน 7 กลุ่มเสี่ยง เป็นอันดับแรก เนื่องจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีปริมาณจำกัด ซึ่งกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี 2) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 3) ผู้พิการ ทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 4) ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือด สมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 5) ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 6) ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัม(แนะนำให้ฉีดเมื่ออายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป) โดยกลุ่มเสี่ยงสามารถรับบริการต่อตารางเมตร และ 7) หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งชวงรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี โดยในปี 2566 นี้ สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคนโควิด 19 ได้พร้อมกัน /////////////////// วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก

เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,241 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed