สกลนคร ตัวแทนครู ชูป้ายร้องขอความเป็นธรรมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สกลนคร ตัวแทนครู ชูป้ายร้องขอความเป็นธรรมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัดจำนวน 15 คน ได้ชูป้ายเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ประเด็นขับสมาชิก

วันที่ 21 มค.2567 ที่สหกรณ์ออมทรัย์ครูสกลนคร จำกัด ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายทินกร อินทะนาม ประธานสหกร์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2567-2568 ทิศทางนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ พิจารณาเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน พิจารณาข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นต้น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร มีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 15,000 ราย ซึ่งประธานชมรมพิทักษ์สิทธิ์สมาชิก นายบุรดิธัธ วงษ์กระจ่าง และเลขานุการ นายสมยศ นาหมื่นหงส์ พร้อมตัวแทนครู เรียกร้องให้ผู้บริหารสหกรณ์ ทบทวน 5 ข้อคือ

  1. กรณีริบเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้เกิน 2 งวดติดต่อกัน และ 3 งวดไม่ติดต่อกัน จำนวน 451 ราย จำนวนเงิน 13 ล้านกว่าบาท (13,931,412.25 บาท)
    2.การขับออกจากสมาชิกภาพอย่างไม่เป็นธรรมทำให้สมาชิกเกิดความเดือดร้อน สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
  2. กรณีสมาชิกทำประกันชีวิต ตามโครงการประกันสินเชื่อ บริษัทพุทธธรรม ประกันภัย แต่บริษัทปฏิเสธการจ่ายสินไหมแก่ผู้เอาประกัน มีกรมธรรม์ 345 ราย ไม่มีกรมธรรม์ จำนวน 1,098 ราย ทั้งๆ ที่ทุกรายจ่ายเบี้ยประกันครบแล้ว(จ่ายผ่านสหกรณ์ฯ)
  3. กรณีการติดตามการบังคับคดียึดทรัพย์จำเลย คดีแชร์ล็อตเตอรี่ ที่ล่าช้าของสหกรณ์ฯ ในฐานะตัวแทนสมาชิกทั้งหมดกว่า 1.5 หมื่นราย สมาชิกเกรงว่าคดีจะหมดอายุความ (ยึดทรัพย์จำเลย ตามคำพิพากษาศาลฎีกา จำนวน 334 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี)
    5.ขอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ตามนโยบายรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน โดยผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ขอความร่วมมือสหกรณ์ทั่วประเทศในกำกับดูแล ลดดอกเบี้ยเงินกู้หลือ 4.75 % ขอให้ผู้บริหารสหกรณ์ดำเนินการด้วย
  4. วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก

เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,801 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *