ป.ป.ส. เชิญผู้เชี่ยวชาญ DEA เพิ่มขีดความสามารถหน่วยตรวจพิสูจน์สารเสพติดไทย

ป.ป.ส. เชิญผู้เชี่ยวชาญ DEA เพิ่มขีดความสามารถหน่วยตรวจพิสูจน์สารเสพติดไทย

ป.ป.ส. เชิญผู้เชี่ยวชาญ DEA เพิ่มขีดความสามารถหน่วยตรวจพิสูจน์สารเสพติดไทย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดประเทศไทยกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติด สหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration : DEA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวทาง และการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของยาเสพติด สารปนเปื้อน ชนิดของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดแต่ละชนิด อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจพิสูจน์ ด้านการปราบปรามการแพร่ระบาดของการลักลอบค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ตลอดจนยกระดับความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ DEA โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย DEA สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงาน ป.ป.ส. รวมกว่า 30 คน ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

นายวิชัย ไชมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก DEA ได้มีการจัดทำและศึกษาข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติดหลายชนิด จากแต่ละภูมิภาคทั่วโลก อาทิ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) เฮโรอีน ทั้งทางด้านกายภาพและเคมี โดยใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และวิจัยพิเศษ (Special Testing and Research Laboratory : STRL) ซึ่งได้มีการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ยาเสพติดเชิงลึกที่บ่งชี้วิธีการสังเคราะห์ วิธีแปรรูปที่ใช้ในการผลิต รวมถึงชนิดของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติดที่มาจากแต่ละภูมิภาค

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวอีกว่า จากการที่ DEA มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดของ DEA มีความรู้ และความสามารถ ตนจึงเล็งเห็นว่าการนำผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด สหรัฐอเมริกา หรือ DEA มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ แนวทางการตรวจพิสูจน์ฯ และการผันสารเคมีชนิดใหม่ไปใช้ในแหล่งผลิตยาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับความรู้ด้านยาเสพติด รวมถึงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มนำมาใช้ทดแทนสารเคมีและสารตั้งต้นเดิมที่มีการควบคุม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวสรุปว่า ตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับความรู้ใหม่ในส่วนของแนวทางการตรวจพิสูจน์คุณลักษณะเฉพาะของยาเสพติดแต่ละชนิด รวมถึงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มนำมาใช้ทดแทนสารเคมีและสารตั้งต้นเดิมที่มีการควบคุม อีกทั้งสถานตรวจพิสูจน์ ยังได้แนวทางการตรวจพิสูจน์คุณลักษณะเฉพาะของยาเสพติดแต่ละชนิด และนำมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการตรวจพิสูจน์ในหน่วยงานให้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบัน และเฉพาะเจาะจงกับยาเสพติดแต่ละชนิดมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำคณะ DEA เดินทางเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของห้องปฏิบัติการ สถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดต่อไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,956 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

4 thoughts on “ป.ป.ส. เชิญผู้เชี่ยวชาญ DEA เพิ่มขีดความสามารถหน่วยตรวจพิสูจน์สารเสพติดไทย

You May Have Missed