ป.ป.ช.จัดโครงการ “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ปลูกฝังเยาวชนไทย

ป.ป.ช.จัดโครงการ “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ปลูกฝังเยาวชนไทย

ป.ป.ช.จัดโครงการ “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ปลูกฝังเยาวชนไทย ต้านโกง ทุจริต ขณะที่ ปปช.สมุทรปราการ แถลงผลงานช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา
ที่ ห้องประชุม รร.โนโวเทล บางนา กทม.สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรม STRONG CAMP โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” โดยมี รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษา ปธ.กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดอบรม พร้อมด้วย นางแก้วตา ชัยมะโน ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นางสวรรยา รัตนราช ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. นายบดินทร์ กรีธาธร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.สมุทรปราการ โดยมี กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 17 แห่ง /สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 14 โรงเรียน /สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1 โรงเรียน /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 2 โรงเรียน รวม 120 คน ร่วมในกิจกรรม
โดยในเวทีการสนทนา นำโดย ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. มีการอภิปราย การแบ่งกลุ่มกิจกรรม ขยายผลหลักสูตร ต้านทุจริต เพื่อให้ เด็กและเยาวชน คิดแยกแยะ ตระหนักถึงปัญหา เข้าใจ และ ประพฤติปฏิบัติ ในประเด็นการ ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ รับทราบผลเสียหาย ของ การทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างความตระหนัก ปลูกฝังกระบวนการทางความคิด แยกแยก ผลประโยชน์ ระหว่าง ส่วนตัว และ ส่วนรวม รวมถึง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหา นำไปขยายผลในสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
ขณะที่ นายพิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม (Meta Forum)เป็นวิทยากรพร้อมทีมงาน จัดการอภิปราย การแบ่งกลุ่มเขียน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “ร่วมกันคิดกิจกรรม เลือกสรร นำไปใช้” เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” และ การนำเสนอผลงาน
โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ กำหนดดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 13 จว.ได้แก่ กทม.สมุทรปราการ นครนายก บุรีรัมย์ อุดรธานี มหาสารคาม เชียงราย ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง และ ยะลา ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online
ด้าน นางสวรรยา รัตนราช ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” วัตถุประสงค์ ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชน รับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริต คอร์รัปชั่น สร้างความตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และให้ เด็ก เยาวชน ตระหนักถึงปัญหา เข้าใจ และ ประพฤติปฏิบัติ ในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหา และ ขยายผลในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อใช้เสริมการเรียน การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2566 มุ่งกลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และแกนนำนักเรียน ในสถานศึกษาระดับ ชั้น ม.4 และ ม.5 ซึ่งต้องการให้แกนนำนักเรียน เป็น STRONG IDOL ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป
ขณะที่ นายบดินทร์ กรีธาธร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.สมุทรปราการ แถลงผลการปฏิบัติ การดำเนินงานครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดย ด้านการปราบปรามการทุจริต เรื่อง การตรวจสอบในเบื้องต้น จากทั้งหมด 110 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 105 เรื่อง / ส่วนการไต่สวนข้อเท็จจริง 38 เรื่อง ดำเนินการไปแล้ว 3 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 เรื่อง /ด้านการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นักการเมืองท้องถิ่น ดำเนินการไปแล้ว 1 ราย ด้านการเฝ้าระวัง ติดตาม หรือ Watch & Voice ปปช.ประจำ จ.สมุทรปราการ ยังคงลงพื้นที่ติดตาม การติดตั้ง เสาไฟฟ้าส่องสว่างกินรี และ กล้อง CCTV ของ อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี ซึ่งประชาชน และ สังคม ให้ความสนใจ
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยตรงที่ สนง.ปปช.ประจำ จ.สมุทรปราการ อาคารศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ซ.วัดด่านสำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 0-2170-7396 หรือที่ E-mail : area67_nac@nacc.go.th และ เว็บไซต์ : nacc.go.th/samutprakan

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,956 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed