ปราจีนฯจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด

ปราจีนฯจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด

ปราจีนฯจัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ พัฒนารูปแบบการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ  สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้  27 กุมภาพันธ์ 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสื่อด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี ทุกแขนง เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หอกระจายข่าว สื่อออนไลน์ฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่สื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ ณ โรงแรม สยามดาษดา รีสอร์ท ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

นายรณรงค์  นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า   วันนี้ได้เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง    ได้มาหารือ พูดคุยกัน   สร้างความสัมพันธ์แนวการทำงานรับความรู้ใหม่ๆ    การปฏิบัติ ข้าราชการเป็นการพัฒนาอะไร   มายังไงบ้างสื่อมวลชน ทุกแขนง ได้มาร่วมพัฒนาเครือข่าย ตลอดรวมถึงการให้ได้สื่อสารผ่านสื่อถึงประชาชน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2566

อาทิ  เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำประโยชน์ให้แผ่นดิน   ทำให้คนไทยเป็นคนดี คนที่มีคุณธรรมรู้จักพอเพียงนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในการปฏิบัติงาน   มีความซื่อสัตย์สุจริตทำประโยชน์ส่วนรวม     ทำให้บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ทำงานนอกและในพื้นที่ส่วนรวมโดยไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง 

ปราจีนบุรีสีขาวปลอดยาเสพติด  แก้จนคนประจีนบุรี  เตรียมความพร้อมในการพัฒนาจังหวัดโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน  การพัฒนาการท่องเที่ยว  การลดอุบัติเหตุทางถนน     การบริหารจัดการขยะ     ความมีคุณธรรมโปร่งใส ทั้งจังหวัด   นายรณรงค์ กล่าว

ด้าน  นายนิกร ธัญญารักษ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า เทคโนโลยีการสื่อสารและพฤติกรรมการรับรู้เปลี่ยนแปลงไปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจผลิตข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายรูปแบบและเผยแพร่ทุกช่องทาง จึงได้จัดโครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดปราจีนบุรี ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการพัฒนารูปแบบและวิธีการนำเสนอ ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ความร่วมมือในการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ของชาติและยุทธศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ไปยังกลุ่มเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน คือ ถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในการนี้ มีผู้แทนเครือข่ายสื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อมวลชน สื่อวิทยุกระจายเสียง เครือข่าย อป.มช. และ หอกระจายข่าว จำนวน 30 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก นางมุทิตา อิทธิผล ผอ.สวท.สระแก้ว และทีมงาน เป็นวิทยากรและพิธีกร

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,828 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed