ปราจีนบุรีหยุดระดมปล่อยแถวปัองกัน-ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม ช่วงหยุดยาวปีใหม่

ปราจีนบุรีหยุดระดมปล่อยแถวปัองกัน-ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม ช่วงหยุดยาวปีใหม่

 29 ธันวาคม 2022

ปราจีนบุรีหยุดระดมปล่อยแถวปัองกัน-ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม ช่วงหยุดยาวปีใหม่

หยุดยาวปีใหม่!ระดมทุกภาคส่วน ปล่อยแถวปัองกัน-ลดอุบัติเหตุ  และอาชญากรรม ระบุไม่ให้ตาย!  เกินร้อยละ5 แก้ไขรถติด  ไม่ปล่อยปริมาณรถสะสมท้ายแถวยาวทุกแยก  ในทุกอำเภอ  ก่อนขึ้นถนนผ่านบนภูเขาสายเสี่ยงภัยสาย304หยุดยาวปีใหม่!ระดมทุกภาคส่วน ปล่อยแถวปัองกัน-ลดอุบัติเหตุ  และอาชญากรรม ระบุไม่ให้ตาย!  เกินร้อยละ5 แก้ไขรถติด  ไม่ปล่อยปริมาณรถสะสมท้ายแถวยาวทุกแยก  ในทุกอำเภอ  ก่อนขึ้นถนนผ่านบนภูเขาสายเสี่ยงภัยสาย304

เมื่อเวลา 15.30น.วันนี้28 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ที่ลานฝึกหน้ากองบังคับการตำรวจภูธร จ.ปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจำนงค์ รองผวจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกับปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมตามข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

โดยมีผู้ร่วมงานอาทิ พล.ต.ต.วินัย นุชชา
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ,นางมาละนี  จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ปราจีนบุรึ, คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  , ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน มูลนิธิกู้ภัยฯ ร่วมในพิธี

นายพงษ์สิทธิ์  กล่าวว่า  “
จากที่ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ ธันวาคม ของทุกปี    เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ ความสูญเสีย
และตระหนักถึงภัยพิบัติที่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับเทศกาลปีใหม่พ.ศ. ๒๕๖๖ที่กำลังจะมาถึงนี้

จังหวัดปราจีนบุรี โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี   ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น   

โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต

และ  ผู้บาดเจ็บ โดยมีเป้าหมายให้ลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๕ จากค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง๓ ปี

ในขณะเดียวกันเทศกาลขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๖ นี้  เป็นห้วงวันหยุดยาวซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนตลอดจนพักผ่อน และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก และในบางพื้นที่จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชน เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอาจเกิดการก่อความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นได้ นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๖ขึ้นโดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดและสถานีตำรวจทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในห้วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ ๒๕๖๖

ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่   ดำเนินการตามภารกิจได้รับมอบหมายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างจริงจัง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และที่เดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดปราจีนบุรี    ให้มีความปลอดภัย ทั้งด้านความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนปลอดภัยจากอาชญากรรมและปลอดภัยจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙/ (COVID-๑๙) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน
รวมถึงความปลอดภัยขิงเจ้าหน้าที่ด้วย” นายพงษ์สิทธิ์กล่าว

และกล่าวต่อไปว่า ” ในปีนี้บนถนนสายหลัก  อาทิถนนสายสุวินทวงศ์(ศรีมโหสถ –  นครราชสีมาหรือ ถนนสาย 304ที่มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ  ประชาชนใช้เดินทางจากที่ทำงาน จากภาตะวันออก – ภาคกลางกลับภูมิลำเนากันหนาแน่นนั้น

มักพบว่าตลอดเส้นทางดังกล่าวในขาขึ้นสู่ภาคอิสาน ตามช่วงทางแยกต่างๆของแต่อำเภอ อาทิ แยกระเบาะไผ่ อ.ศรีมหาโพธิ,สี่แยกสามทหาร,สี่แยกบ้านโคกอุดม อ.กบินทร์บุรี ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ อ.นาดีก่อนขึ้นผ่านถนนบนภูเขาระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับ อุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลก ไปสู่.นครราชสีมา ที่การจราจรมักหนาแน่นสะสม-ชะลอตัว  ได้ปรับมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกโรงพักประจำและใช้ การปรับสัญญาณไฟแบบแมนนวนแทนใช้ระบบอัติโนแก้ไขการสะสมท้ายแถว การให้รถขาขึ้นวิ่งผ่านไปได้โดยตรงตามสภาพจริงในการระบาย  สภาพการจราจรให้คล่งตัวไม่สะสมก่อนขึ้นสู่ถนนผ่านบนภูเขาไปสู่ภาคอิสาน

พร้อมกับ  ประสานและบูรณาการร่วมกัน   มีการตั้งจุดสกัดทั้ง 7 อำเภอดูแลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดี

มีการตั้งจุดสกัดมีการระบายการจราจรหนาแน่นอย่างสม่ำเสมอดังกล่าวข้างต้น

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่    เมื่อพี่น้องประชาชนได้ยินได้ฟัง มูลนิธิ ต่างๆที่คอยทำหน้าที่   ให้ถ้อยทีอาศัยกันเดินทางอย่างมีความสุข” นายพงษ์สิทธิ์กล่าวในที่สุด

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed