ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับการศึกษาระดับชาติ

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับการศึกษาระดับชาติ

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับการศึกษาระดับชาติ

วันที่ 19- 20 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น ณศูนย์การค้า อยุธยาซิตี้พาร์คอำเภอพระนครศรีอยุธยา นาย ธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเป็นประธาน ได้กล่าวโอวาท กับเจ้าหน้าที่ กศน.โดยมี นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับชาติอย่างมีคุณภาพ โดยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินการกศนให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจะต้องนำสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ด้วย หลัก การ กศนเพื่อประชาชนก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนานายทุกมิติทั้ง ในด้านโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมความปลอดภัยและมีสมรรถนะ ที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืนสำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยาในฐานะหน่วยงานสังกัดสำนักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานที่ศึกษาในสังกัดและเพื่อให้บุคลากรได้เห็นถึงความสำคัญของการนำนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นการดำเนินการของสำนักงานกศนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและผู้รับบริการจึงได้จัดการมีการประชุมชี้แจงแนวทางของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษามุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาระดับชาติอย่างมีคุณภาพขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ ชั้น 20 การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค แห่งนี้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดอยุธยารวมทั้งสิ้นจำนวน 324 คน 

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,801 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *