บิ๊กหิน เซ็นคำสั่ง ลุยสอบนายพลเอี่ยวพนันออนไลน์ แล้ว

บิ๊กหิน เซ็นคำสั่ง ลุยสอบนายพลเอี่ยวพนันออนไลน์ แล้ว

บิ๊กหิน เซ็นคำสั่ง ลุยสอบนายพลเอี่ยวพนันออนไลน์ แล้ว

ตามที่ โฆษก ตร. ได้แถลงข่าว กรณี ผบ.ตร.สั่งจเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี นายพล จ. เอี่ยวพนันออนไลน์และน้ำมันเถื่อน รายงานผลภายใน 15 วัน  ย้ำหากเชื่อมโยงใคร พร้อมฟันเอาผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดทั้งอาญา วินัย  

 วันที่17ก.พ66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. 
เปิดเผยว่าหลังจากที่  พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้มีหนังสือที่ 0001(ผบ)/32 ลง 13 กุมภาพันธ์ 2566 สั่งการให้ตน เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปรากฎตามข่าวสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็น “สารวัตรซัว” ซึ่งพัวพันธุรกิจการพนันออนไลน์ และพาดพิงตำรวจระบุนามว่า “นายพล จ” ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง และเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งยังพาดพิงถึงการเรียกรับผลประโยชน์น้ำมันเถื่อน ซึ่งกรณีดังกล่าว ตนได้ตั้งคณะทำงานจากจเรตำรวจ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งพฤติการณ์การกระทำผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้ ผบ.ตร.ทราบภายใน 15 วัน 
….
สำหรับคำสั่งสำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ
ที่ 2 / 2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ สง.ผบ.ตร. ลงวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ จเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี เมื่อวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์2566 ได้ปรากฏข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่าง ๆ กล่าวถึงข้าราชการตำรวจนามว่า “สารวัตรซัว” ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ และยังกล่าวถึง
ข้าราชการตำรวจ นามว่า “นายพล จ” ว่า มีการจัดระเบียบการพนันออนไลน์ เรียกรับผลประโยชน์
แบ่งประเภทการจ่ายต่อเดือน นอกจากนั้นยังมีการพาดพิงถึงการเรียกรับผลประโยชน์น้ำมันเถื่อน เพื่อให้
ปรากฎรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีข้าราชการ
ตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งอาญา ทางวินัยหรือไม่ อย่างไร และหากมีการนำเสนอข่าว
หรือข้อมูลทางสื่อมวลชนหรือสื่อออนไลน์ในเรื่องเดียวกันนี้เพิ่มเติม หรือมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ให้รวม
เรื่องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปในคราวเดียวกัน แล้วรายงานผลการตรวจสอบมาเพื่อพิจารณาต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความรวดเร็ว
รวมทั้งเกิดความถูกต้องเป็นธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
เรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

 1. พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ
  เป็น ประธานกรรมการ
  จเรตำรวจตำรวจแห่งชาติ
  เป็น กรรมการ
 2. พลตำรวจตรี ภิษพจณ์ อิสรางกูร ณ อยุทธยา
  รองจเรตำรวจ (สบ 7) สำนักงานจเรตำรวจ
 3. พลตำรวจตรี สันติ๊นที ประยูรรัตน์
  เป็น กรรมการ
  ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
  เป็น กรรมการ
 4. พลตำรวจตรี เจนกมล คำนวล
  ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ
 5. พันตำรวจเอก อภิชา ถาวรศิรี
  เป็น กรรมการ
  รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๖ สำนักงานจเรตำรวจ
 6. พันตำรวจเอก สมยศ ศรีเรือง
  เป็น กรรมการ
  รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ
  /7.  พันตำรวจเอก รู้ติณัฎร์ สิทธิชัย
  เป็น กรรมการ
  รองผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
 7. พันตำรวจเอก กิตติวัตน์ กฤษณะทรัพย์
  เป็น กรรมการ/เลขานุการ
  ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
 8. พันตำรวจโท ทิวัตถ์ รูจิพรมงคล
  เป็น กรรมการ
  รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 8
  สำนักงานจเรตำรวจ
  19.พันตำรวจตรี อำนาจ นิ่มฟัก
  เป็น กรรมการ
  สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 1ㆍ สำนักงานจเรตำรวจ
  11.ว่าที่พันตำรวจตรีหญิง ชนิดา แจ่มกระจ่าง
  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองตรวจราชการ 4สำนักงานจเรตำรวจ
  12.พันตำรวจตรีหญิง ธัญญชล เจือไทย
  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
  สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยถือปฏิบัติ
  ตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทาง ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัน
  9 กรกฎาคม 2564 เรื่องอนุมัติหลักการและกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานรับเรื่อง
  ร้องเรียนร้องทุกข์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท
  ลงวันที่ 21 เมษายน 2565 เรื่องแนวทางและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนข้าราชการ
  ตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบต่อไป
  สั่ง ณ วันที่ 16กุมภาพันธ์ 2566
  พลตำรวจเอก
  (วิสนุ ปราสาททองโอสถ)
  จเรตำรวจแห่งชาติ

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,971 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *