นครปฐม เทศบาลตำบลลำพญาเปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ

นครปฐม เทศบาลตำบลลำพญาเปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ

นครปฐม เทศบาลตำบลลำพญาเปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2567ที่อำเภอบางเลนสำนักงานเทศบาลตำบลลำพญาเปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ ประจำปีงบประมาณ 2567โดยมีนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วย นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากนั้นนายขจรเกียรติ นิพัฒน์โภคัย นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา ได้กล่าวการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ เทศบาลตำบลลำพญาวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การยกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นท้องถิ่นที่มีความเป็นอัจฉริยะด้วยภาคีและเครือข่ายแต่ยังคงความเป็นวิถีไทยแบบดั้งเดิมตามบริบทพื้นที่ตำบลลำพญา โดยการประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเมือง (City Data Digital platform : CDDP)ในมิติต่างๆ และในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น เชื่อมต่อระบบ (CDDP) อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน อาทิ เช่นระบบรับแจ้งเหตุออนไลน์ ระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน การขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์ เป็นต้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลฐานข้อมูลเมืองและแอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการบริหารระบบราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่ง ในอดีตที่ผ่านมาการให้บริการประชาชน เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีกระบวนการทำงานหลากหลายขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อน และมีแนวโน้มการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เทศบาลตำบลลำพญา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้ง่าย รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน ทำให้ประชาชนลดภาระค่ใช้จ่ายต่างๆ โครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ครั้งนี้ได้จัดขึ้น เพื่อการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นท้องถิ่นที่มีความเป็นอัจฉริยะด้วยภาคีและเครือข่ายแต่ยังคงความเป็นวิถีไทยแบบดั้งเดิมตามบริบทพื้นที่ตำบลลำพญา โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วน ราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ต่อมานายจิรวั ฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีบทบาทความสำคัญ ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราหลายด้าน อาทิเช่น ด้านการทำงาน ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสื่อสาร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเมือง(City Data Digital Patform : CDDP) ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์ที่เทศบาลตำบลลำพญา นำมาใช้เป็นการให้บริการที่ประชาชน ซึ่งสามารถเข้าถึงการรับบริกรได้อย่างรวดเร็วต่างจากในอดีตที่ ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ในการจัดโครงการฯได้ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการผู้จัดงานที่ จะนำเสนอเทคโนโลยีและความรู้ที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้ เพื่อนำกลับไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานภายในองค์กรและในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัวลำพญาสมาร์ท วิลเลจ ประจำปีงบประมาณ 2567 ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม 092-5462794

ที่มา: สำนักข่าวคาดเชือก
เว็บไซต์: https://kardchuek.net

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,801 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *