อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าสื่อสารเชิงรุกแก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ จชต. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าสื่อสารเชิงรุกแก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ จชต. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินหน้าสื่อสารเชิงรุกแก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ จชต. เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (10 มีนาคม2566 ) ที่ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 2 จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อพบปะหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วม

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กลไกการสื่อสาร SBIC เป็นการชี้แจงสื่อสาร คือ เรื่องทุกเรื่องที่มีความสำคัญต่อความคิดของพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าส่วนราชการจะนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องรีบชี้แจงอธิบายความ ถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานของท่านยิ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก จะในแง่บวกหรือในแง่ลบต้องรีบชี้แจง ปรากฏว่ากระบวนการความคิดนี้ทำที่ส่วนกลาง คือ ที่ กรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางที่ดี ก็เลยนำโมเดลนี้มาดำเนินการที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ด้าน นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วงใยมากที่สุดคือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะองค์กรในแต่ละองค์กรจะต้องมีความเข้าใจถึงบริบทการทำงานของตนเองให้ดี เพื่อให้ข้อมูลที่จะนำเสนอไปยังประชาชนนั้นได้ถูกต้องและแม่นยำ สำหรับกลไกการสื่อสาร SBIC นั้น ถือเป็นการสื่อสารถูกต้องที่สุด ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวขององค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความโปร่งใส่มากยิ่งขึ้นและสังคมได้เข้าใจ เพราะทุกข้อมูลได้ออกมาจากกรมประชาสัมพันธ์ในนามสื่อของรัฐบาล เช่นเดียวกับ ศอ.บต. ที่มีบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนโดยตรง คือ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ถือเป็นเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. มอบหมายให้บัญฑิตอาสาฯ ดูแลพี่น้องประชาชนในโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน สามารถตอบโจทย์การทำงานและดูแลประชาชนจากกลุ่มรากหญ้า ให้มีชีวิตที่ดีได้อย่างเห็นได้ชัด เพราะบัญฑิตอาสาฯ นั้นเป็นคนในหมู่บ้าน และรู้จักชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นบัญฑิตอาสาฯ ถือเป็บกลไกสำคัญในการตอบโจทย์การทำงานของ SBIC ได้อย่างดี เพราะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ตอนนี้มีจำนวน 2,256 คน สามารถทำงานได้อย่างครอบคลุม จะมีการส่งข้อมูลรายงานภาพรวมในพื้นที่ผ่านกลุ่มไลน์ ทุกวัน เพื่อนำข้อมูลมารายงานแก่ผู้บังคับบัญชาใน ศอ.บต. รับทราบพร้อมขยายผลนโยบายสำคัญต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาแผนงานเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือการปรับปรุงกลไกการชี้แจงประเด็น SBIC ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกระบบ ID IA IR Chat Line ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต่อต้านข่าวปลอม ลดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่สร้างความเข้าใจผิด และเร่งชี้แจงข่าวสาร สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้ทันต่อสถานการณ์ โดยมีเครื่อข่าย สื่อมวลชน หน่วยงานส่วนราชการ ร่วมกันสื่อสารข่าวสารที่เป็นจริง โดยมีกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC ผ่านระบบ ID IA IR Chat Line การสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มประสิทธิภาพงานด้าน การประชาสัมพันธ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในและนอกพื้นที่ ตลอดจนนักธุรกิจภาคเอกชน โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญ กับประเด็นที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดจาก ข้อมูลบิดเบือนในพื้นที่ ด้วยภาษาและการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สอดคล้องและเข้าถึงประชาชน กลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับทำหน้าที่สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ร่วมเป็นหูเป็นตา และร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน มีความปลอดภัยและเป็นมิตรแก่ผู้มาเยือน

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *