พช.อุบลฯ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ในการรับเสด็จพระเทพ

พช.อุบลฯ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ในการรับเสด็จพระเทพ

พช.อุบลฯ ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 12.50 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 31 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

และในโอกาสนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางทรงลักษณ์
วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางสาววรางคณ อินทรเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมฯ นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจัดแสดงและจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร และราชเลขานุการในพระองค์ได้เลือกสรร เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านภูฟ้า ซึ่งมียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร และผลิตภัณฑ์ otop ประเภทอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ยอดสั่งซื้อราว 1 แสนบาท

โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมจัดแสดงสินค้า จำนวน 15 ราย ดังนี้

 1. ป.อุบล (มหาชัยวาริน) อ.วารินฯ
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายหัตถกรรมกก-ผือ บ้านแดงน้อย อ.ตระการพืชผล
 3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น
 4. กลุ่มบ้านสวนใบบุญ อ.น้ำยืน
 5. กลุ่มไร่นาฟ้าเอ็นดู อ.น้ำยืน
 6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพชุมชนตำบลโนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร
 7. กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์คุณญิ๋งอุบล อ.พิบูลมังสาหาร
 8. วิสาหกิจชุมชนแต้น้อยนาแหลมทองเกษตรแปรรูป อ.เหล่าเสือโก้ก
 9. หน่อยสมุนไพร N Herb Products อ.ตาลสุม
 10. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม พีดี
  อ.ตาลสุม
 11. กลุ่มสตรีทอเสื่อ หมู่ 3 อ.เมืองอุบลราชธานี
 12. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อ.บุณฑริก
 13. บริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด อ.เดชอุดม

MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #OTOP

มอบความสุขจากภูมิปัญญา

ส่งต่อคุณค่าจากฝีมือคนไทย

พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี #cddubon

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี..ภาพข่าว/รายงาน

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed