จังหวัดชุมพรเร่งเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด-ลดโลกร้อนและภัยแล้ง

จังหวัดชุมพรเร่งเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด-ลดโลกร้อนและภัยแล้ง

จังหวัดชุมพรเร่งเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด-ลดโลกร้อนและภัยแล้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ชพ. ลงพื้นที่ อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน และอำเภอทุ่งตะโก เพื่อประชุมร่วมกับนายอำเภอเขตพื้นที่, ท้องถิ่นอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขตพื้นที่, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขตพื้นที่ และ นายก อปท.เขตพื้นที่ ในการติดตามและขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ด้านของการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ใช้ยาเสพติดของจังหวัดชุมพร โดยบูรณาการฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการติดตาม นำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองไปยัง รพ.ชุมพร หรือ รพ.สต. เข้าสู่การบำบัดรักษาตามแนวทางของสาธารณสุข และใช้บทบาทของฝ่ายปกครอง โดยชุมชน หมู่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ติดตามดูแลหลังการบำบัดรักษาเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ ควบคู่กับการดำเนินการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและช่วยเหลือเยียวยาต่อไป โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. 66

เร่งดำเนินการตามโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบทุกครัวเรือน จัดประชาสัมพันธ์ กระตุ้น หรือสร้างความตื่นตัวเพื่อให้มีการจัดทำถังขยะเปียก และการใช้งานจริงอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามนโยบายของรัฐบาล สู่กระบวนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และ ด้านการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง ประสาน อปท.ให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร พื้นที่ที่ไม่มีระบบประปา และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที


โดย..โกเจี้ยว
Miti news
Cr.ปชส.ชุมพร

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,822 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed