ขนส่งเอาจริงเชื่อมข้อมูลใบสั่ง 1 เม.ย.นี้ ไม่จ่ายค่าปรับ “ต่อทะเบียน” ไม่ได้ป้าย

ขนส่งเอาจริงเชื่อมข้อมูลใบสั่ง 1 เม.ย.นี้ ไม่จ่ายค่าปรับ “ต่อทะเบียน” ไม่ได้ป้าย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวถึง กรณีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อลดการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในส่วนมาตรการชะลอเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจะใช้กับรถยนต์ที่มีใบสั่งจราจรที่ค้างชำระว่า กรมได้จัดทำ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) โดยผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานตำรวจที่ไม่ชำระ ค่าปรับจราจรภายในระยะเวลาที่กำหนด สตช.จะแจ้งข้อมูลผู้ค้างชำระค่าปรับจราจรให้กรมการขนส่ง ทางบกเพื่อแจ้งให้เจ้าของรถหรือผู้มาติดต่อในขั้นตอนที่มาขอชำระภาษีประจำปีให้ชำระค่าปรับ

“ประชาชนที่ไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจำปี แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายภาษี) โดยจะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษี ซึ่งมีอายุ 30 วัน เพื่อให้ไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วนใน 30 วัน จึงสามารถมารับป้ายภาษีได้ แต่ หากต้องการจะชำระค่าปรับในขณะต่อภาษี กฎหมายกำหนดให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้นายทะเบียนรับชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกับชำระภาษี และรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยทันที ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งค้างชำระของทั้งสองหน่วยงานจะเริ่มใช้กับใบสั่งจราจรตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.66 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง”.

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed