เมืองลี้ จ.ลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ปี 2566

เมืองลี้ จ.ลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ปี 2566

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ สวนทิวทอง (สวนนายเฉลิมชัย ไชคันธา ประธานแปลงใหญ่มะม่วง ต.ป่าไผ่ อ.ลี้) หมูที่ 11ต.ป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นางสาวเริงขวัญสุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอจังหวัดลำพูน เกษตรอำฟ หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาสนายอำเภอลี้เป็นประธาน เปิดงานวัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่(Field day)ปี2566ในวันนี้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีมีเป้าหมายสำคัญ 2 ระดับ คือ

  1. การทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่
  2. การทำให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลไปใช้และสามารถปรับเปรียนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับ

ดังนั้นผู้ถ่ายทอดความรู้จึงต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการและกลไกการถ่ายทอดและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายทอด เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ที่ได้รับ ดังนั้นผู้ถ่ายทอดจะต้องพิจารณา กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการกลไกลการถ่ายทอดความรู้และชวงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายทอด เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้บรรลุผลสูงสุด ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณาว่าเกษตรกรต้องมีความรู้อะไรบ้าง ด้วยภูมิอากาศและสถานน้ำที่แปรปรวน อีกทั้งในตลาดโลกมีการแข่งขันด้านราคาสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตที่ต้นทางและบริโภคที่ปลายทาง พี่น้องเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับการจัดงาน Field Day ในวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต มะม่วงคุณภาพ เนื่องจากเล็งเห็นว่าอำเภอลี้มีพื้นที่ในการปลูกมะม่วงเพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยปี 2566 มีพื้นที่ปลูกมะม่วงถึง 7,500 ไร่ จึงถือเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหนึ่งพืชของอำเภอลี้ การจัดงานในวันนี้ได้กำหนดสถานเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ คือ

  1. สถานีการลดต้นทุนการผลิตมะม่วง
  2. การเชื่อมโยงการตลาดมะม่วง
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง
  4. โรคและแมลงที่สำคัญของมะม่วง

นอกจากนี้ยังมีบริการด้านเกษตร ในรูปแบบนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก7หน่วยงาน

การจัดงานในครั้งนี้ มีเกษตรกรเป้าหมายจากหลักสูตรนี้สามารถนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ในวันนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ได้เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมะม่วงคุณภาพ จึงถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอลี้ การจัดงานในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรให้ผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของตลาด รัตนาพร ธรรมกันทะ ดีเจเต้ย FM96.75 กลุ่มคนพลเมืองลี้ป่าไผ่มีสุขและผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนจามเทวี จังหวัดลำพูน

สำนักข่าวความมั่นคง

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

นที มีเดช รายงาน

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed