เกษตรนครพนม แจ้งวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566

เกษตรนครพนม แจ้งวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566

เกษตรนครพนม แจ้งวิสาหกิจชุมชนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2566 หากไม่มีการแจ้งต่อทะเบียนภายในมกราคม 2566 จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ในหมวด 1 มาตรา 8 ได้ระบุว่า “ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะดำเนินกิจการต่อไป แจ้งความประสงค์ต่ออายุฯ โดยวิสาหกิจชุมชนที่ขาดต่ออายุเป็นเวลาสองปีติดกัน ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีหนังสือเตือนให้วิสาหกิจชุมชนนั้นแจ้งต่ออายุทะเบียน ถ้าไม่มีการแจ้งต่อทะเบียนตามคำเตือนดังกล่าว ให้กรมส่งเสริมการเกษตรถอนชื่อออกจากทะเบียน

เกษตรกรสามารถดำเนินการเรื่องการต่ออายุทะเบียนฯ ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มกราคม 2566 ณ สำนักงานการเกษตรอำเภอ ที่วิสาหกิจนั้นตั้งอยู่ ซึ่งมีเอกสารหลักฐานประกอบในการต่ออายุทะเบียน ได้แก่

  1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
  2. เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
  3. บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
  4. หนังสือมอบอำนาจให้ทำแทนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  5. บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย)
  6. ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
  7. แผนประกอบการ
  8. ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed