สสก.2 ราชบุรี จับมือ 8 จังหวัดภาคตะวันตก เร่งดันเกษตรแปลงใหญ่ ปี 66

สสก.2 ราชบุรี จับมือ 8 จังหวัดภาคตะวันตก เร่งดันเกษตรแปลงใหญ่ ปี 66

สสก.2 จ.ราชบุรี สร้างการรับรู้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 เพื่อเร่งพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง ทั้งด้านประสิทธิภาพสูง มาตรฐานและรายได้

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.66 นางธัญธิตา บุญญมณีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี (สสก.2 รบ.) เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ระดับเขต เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่เกษตรภาคตะวันตก โดย สสก.2 รบ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ร่วมกับ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ตามโมเดลเกษตรเขต 2 ภายใต้การดำเนินงาน BCG Model และระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรสู่ 3 สูง คือประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง

นางสาวสุจิรา กิจเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตร จ.เพชรบุรี กล่าวว่า จ.เพชรบุรี ได้ขับเคลื่อนแปลงใหญ่ โดยมีการเตรียมความพร้อม หาความต้องการของเกษตรกรก่อนมีการจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ของ สสก.2 รบ. ได้แก่ 1) นิทรรศการการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้โมเดลเกษตรเขต 2 2) นิทรรศการการขับเคลื่อน BCG Model ในพื้นที่เกษตรภาคตะวันตก 3) นิทรรศการแปลงใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2565 แปลงใหญ่มะพร้าว หมู่ 2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4) นิทรรศการ BCG Model กลุ่มแปลงใหญ่มะพร้าว น้ำหอม จ.ราชบุรี และ5) นิทรรศการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ โมเดลเศรษฐกิจ BCG วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จ.สมุทรสงคราม

นอกจากนี้ยังมีการประกวดพริกบางช้าง และพริกพื้นถิ่นอื่น ๆ ภายใต้โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด พร้อมกล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมงานที่กรมฯ จัดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการภายใต้งานเฉลิมฉลองที่เกี่ยวข้องกับอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติและได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) นอกจากนี้ยังมีการประกวดพริกบางช้างซึ่งเป็นพริกอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมถึงพริกชนิดอื่นๆ คาดว่า การจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ยังมีการจัดนิทรรศการพืชและผลผลิตของเกษตรกร และ Young Smart Farmer การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัด.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
เว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,966 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *