ศอ.บต. จับมือภาคเอกชน หนุนเกษตรกร ปลูกกาแฟ..พร้อมรับซื้อกาแฟโรบัสต้าถ้ำคอกล็อตแรก

ศอ.บต. จับมือภาคเอกชน หนุนเกษตรกร ปลูกกาแฟ..พร้อมรับซื้อกาแฟโรบัสต้าถ้ำคอกล็อตแรก

ศอ.บต. จับมือภาคเอกชน หนุนเกษตรกร ปลูกกาแฟ..พร้อมรับซื้อกาแฟโรบัสต้าถ้ำคอกล็อตแรก ตั้งเป้าปีนี้ ๑๒ ตัน ยืนยัน!พร้อมเป็นตลาดดันกาแฟโรบัสต้าขายแดนใต้สู่สากล


วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ต.) ร่วมกับบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมชอนบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำร่องการรับซื้อกาแฟโรบัสต้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาการปลูกการผลิตกาแฟโรบัสต้าภายใต้ระบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากวิสาหกิจเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิดตำบลถ้ำคอก อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ล็อตแรกจำนวน ๒๐๐ กิโลกรัมโดยมีนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต./ในฐานะโฆษกศอ.บต. นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด (โรงคั่วกาแฟ) ตำบลถ้ำคอกอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา


นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต/ในฐานะโฆษกศอ.บต. กล่าวว่า การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่นั้น ศอ.บต.มีแนวทางที่ต้องการจะพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จึงได้มีการจับมือร่วมกับบริษัทคาเฟ่อเมซอนรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่โดยการรับซื้อนั้นจะไม่เน้นปริมาตรแต่จะเน้นคุณภาพ ตามมาตรฐาน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสายพันธ์กาแฟโรบัสต้าสะข้าย้อยในระยะต่อไป แต่ทั้งนี้จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อน เพื่อทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีราคาที่ดีพร้อมส่งออกต่อภาคเอกชน


ด้านนายพงษ์พันธ์ จันทรภูมิ ผู้จัดการส่วนบริหารห่วงโซ่อุปทานเมล็ดกาแฟดิบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรครั้งนี้เป็นล็อคแรกซึ่งจะมีการรับซื้อในพื้นที่อำเภอธาโต เบตงจังหวัดยะลา และอำเภอสะข้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยตั้งเป้าการรับซื้อกาแฟทั้งหมดจำนวน ๑๒ ตัน โดยให้ราคาที่นำตลาดในกิโลกรัมละ ๙๓ บาท แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับผลผลิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของที่ทางบริษัทคาเฟ่อเมซอนกำหนด เพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะการปลูกกาแฟให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ขณะที่แผนในระยะต่อไปหลังจากที่ได้มีการรับซื้อผลผลิตแล้วจะนำไปต่อยอดสู่ตลาดที่มั่นคงถือเป็นการนำร่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากกาแฟโรบัสต้าในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยและจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพิเศษอยู่ในตัวนอกจากจะมีรสชาติที่ดีมีคุณภาพแล้วยังเป็นกาแฟที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนาน สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นเรื่องราวหรือสตอรี่และสื่อสารไปยังผู้บริโภคต่อไป

ขณะที่นายจีรวัฒน์ นุ่นศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรผสมผสานรักบ้านเกิด (โรงคั่วกาแฟ) ตำบลถ้ำคอกอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กล่าวด้วยว่า การปลูกกาแฟนั้นทางกลุ่มได้มองเห็นโอกาสจึงได้นำกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ที่ว่างงานมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ทั้งการเพาะพันธุ์ต้นกล้า การแปรรูป การคัดเมล็ดกาแฟซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่จะทำให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ขอบคุณศอ.บต. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ทำให้เกษตรกรใน
พื้นที่ที่หันมาปลูกกาแฟกันมากขึ้นเนื่องจากเชื่อมั่นว่ามีช่องทางทางการตลาดรองรับอย่างแน่นอนและให้ราคาที่พอใจสามารถทำให้เกษตรกรยิ้มและลืมตาอ้าปากได้


ทั้งนี้การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่กาแฟโรบัสต้าสะข้าย้อยส่งเสริมการปลูกและพัฒนาเมล็ดพันธุ์กาแฟรบัสต้าให้มีคุณภาพภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติและเป็นสายพันธ์ดั้งเดิมที่มีอายุมากกว่า ๒0ㆍ ปี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยโดยมีกาแฟซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของกาฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยที่ถูพัฒนารสชาติกาแฟให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อใช้เป็นที่มีคุณภาพสำหรับ
ร้านกาเฟอเมชอนคาเฟ่แลพร้อมขยายสัตลาดสากล

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed