กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “ประเพณีทำขวัญเกลือ” จ.เพชรบุรี เก็บผลผลิตเกลือรอบแรก ปี 66

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงาน “ประเพณีทำขวัญเกลือ” จ.เพชรบุรี เก็บผลผลิตเกลือรอบแรก ปี 66

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรสามารถแข่งขันได้อย่างภาคภูมิทั้งในระดับประเทศและสากล โดยวางแนวทางการพัฒนาตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อ 12 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาการทำนาเกลือ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเกลือด้วยวิธีการที่ทันสมัย นับเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ร่วมกับการสร้างความเป็นสิริมงคล และความมั่นคง สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตกับการประกอบอาชีพทำนาเกลือตามความเชื่อดั้งเดิมของการเกษตรกรนาเกลือ

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีทำขวัญเกลือ” ขึ้น ณ แปลงนาเกลือของนายคทาวุธ บุญมา เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ สหกรณ์เกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านเกลือทะเล ภายใต้แนวคิด“อาชีพเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ทางเศรษฐกิจ” พร้อมจำหน่ายสินค้าและอาหารแปรรูปจากเกลือทะเล


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเพณีที่สำคัญของการทำนาเกลือทะเล ประกอบด้วย 2 ประเพณีสำคัญ คือ ประเพณีการทำขวัญเกลือ จัดขึ้นเมื่อได้ผลผลิตเกลือเป็นครั้งแรกในฤดูกาลทำนาเกลือ ซึ่งชาวนาเกลือจะหาบเกลือเข้าเก็บในยุ้งเกลือเพื่อรอจำหน่าย โดยบูชาเทวดาและเจ้าที่รวมไว้ 3 ที่ ได้แก่ ศาลเจ้าที่ ยุ้งเก็บเกลือ และศาลพระภูมิ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพระแม่ธรณี เทวดา เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลาย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำนาเกลือรอบต่อไปให้ได้ผลดี


ส่วนอีกประเพณีหนึ่ง คือ พิธีแรกนาเกลือ คือ การประกอบพิธีกรรมการเริ่มทำนาเกลือในฤดูกาลใหม่ เพื่อสร้างความสิริมงคลตามความเชื่อของชาวนาเกลือว่าจะทำให้ได้ผลผลิตเกลือจำนวนมากในฤดูกาลนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปล่อยน้ำเค็มเข้านา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือหลังออกพรรษาของทุกปี อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 ประเพณีสำคัญของการทำนาเกลือทะเล นิยมจัดในวันพฤหัสบดีหรือวันธงชัย เนื่องจากเป็นวันสิริมงคล ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์และสิ่งที่ดีตามความเชื่อแต่โบราณสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : นาฏสรวง ข่าว/มกราคม 2566

ที่มา : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed