บก.น.7 ปลื้ม “ตร.กอกน้อย-ขุนนนท์” สร้างเครือข่ายชุมชน ป้องกันอาชญากรรม

บก.น.7 ปลื้ม “ตร.กอกน้อย-ขุนนนท์” สร้างเครือข่ายชุมชน ป้องกันอาชญากรรม

บก.น.7 ปลื้ม สน.บางกอกน้อย และ สน.บางขุนนนท์ สร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม เพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนมีความสุข โดยมอบหมายให้ รอง ผบก.น.7 ผกก.สน.บางกอกน้อย และสน.บางขุนนนท์ นำฝึกอบรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เฝ้าระวังป้องกัน และแสวงหาความร่วมมือให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างประสานเสียงขอบคุณตำรวจที่ทำให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 65 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 โดย พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผบก.น.7 มอบหมายให้ พ.ต.อ.เจษฎา สวยสม รอง ผบก.น.7 นางธราพร อำนวยสาร ผอ.เขตบางกอกน้อย พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.บางกอกน้อย พ.ต.อ.พิชิต กอปรกิจงาม ผกก.สน.บางขุนนนท์ นายชาญชัย สุวรรณวุฒิพิจัย ประธาน กต.ตร. นางสุนีย์ ทรัพย์อดิเรก กต.ตร. ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีประธานชุมชนในเขตบางกอกน้อย 35 ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.บางกอกน้อย เผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพิ่มประสิทธิภาพมิติภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 2.สร้างองค์ความรู้ขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนในการระวังป้องกันอาชญากรรม 3.ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้รู้เท่าทันและสามารถป้องกันตนเองจากอาชญากรรมได้ 4.ตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผกก.บางกอกน้อย เผยต่อว่า พี่น้องประชาชนนับได้ว่าเป็นตำรวจคนแรกที่สามารถสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง สามารถเฝ้าระวังป้องกันเป็นหูเป็นตาเปรียบเสมือน “ตาสับปะรด” ที่สามารถสอดส่องความเป็นปกติสุขในชุมชนของตนเอง และสามารถนำข้อมูลที่สังเกตได้นั้นมาสู่การระวังป้องกันของภาคประชาชนและภาครัฐ อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และเป็นการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดแนวทางการเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิงจากคนคลุ้มคลั่ง (Active Shooter) ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ประชาชนจะต้องทราบแนวทางการป้องกันชีวิตของตนเองและบุคคลรอบข้างในสถานการณ์วิกฤติ โดยต้องมีสติ และยึดหลัก 3 ประการ คือ “หนี ซ่อน สู้” โดยหากเกิดเหตุฉับพลันแล้วให้เร่งหลบหนีให้พ้นจากวิถีกระสุนไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด หากไม่สามารถหลบหนีไปได้ด้วยสภาพภูมิประเทศแบบปิด ให้หาสถานที่กำบังและซ่อนพลาง ปิดล็อกวางสิ่งกีดขวาง ปิดไฟในห้อง ปิดเสียงโทรศัพท์ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และงดการใช้เสียงภายในสถานที่นั้น ระหว่างนั้นให้ทุกคนรวมตัวกันหาวัตถุที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้เตรียมพร้อมในเหตุฉุกเฉิน

โดยหากคนร้ายพยายามเข้ามาในห้องที่ซ่อนตัวอยู่ทุกคนจะต้องหาจุดกำบังสายตาและรวมกำลังกันหยุดยั้งคนร้ายที่เข้ามาในห้องดังกล่าวให้ได้ และพาทุกคนออกอย่างปลอดภัย เหตุการณ์เหล่านี้นับได้ว่าจะเริ่มขยายวงกว้างขึ้น จึงต้องเร่งให้องค์ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในทุกเพศวัยในการป้องกันชีวิตตนเองในสถานการณ์วิกฤติ

ด้าน นาวาโทสมศักดิ์ บุญเรือง ประธานกรรมการชุมชนวัดวิเศษการฯ กล่าวว่า ชุมชนของตนมีความสุขและแก้ไขปัญหาได้ เพราะ สน.บางกอกน้อย ได้มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายไลน์ระหว่างตำรวจและประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลความเดือดร้อนปัญหาต่างๆ ทั้งจุดมั่วสุม บุคคลต้องสงสัย บุคคลวิกลจริต เป็นต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาตรวจสอบทันที ทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน ขอขอบคุณมากครับ

โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่อย่างมาก ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แก่ 1.มีเครือข่ายภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย คอยเฝ้าระวังป้องกันรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนและใกล้เคียง 2.มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายประชาชนในการติดต่อ ประสานงาน และเตือนภัยอาชญากรรมและอุบัติเหตุ 3.กลุ่มเครือข่ายช่วยสอดส่องดูแล คอยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ อันเป็นการป้องกันอาชญากรรมชั้นต้น

4.เครือข่ายประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนของตนเอง สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และมิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม 5.เครือข่ายประชาชนมีการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนมิให้เกื้อกูลต่อการเกิดอาชญากรรม อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้น 6.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจมากขึ้น.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
เว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,105 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *