ก.ล.ต.เชือด 14 ก๊วนปั่นหุ้น 5 บริษัท

ก.ล.ต.เชือด 14 ก๊วนปั่นหุ้น 5 บริษัท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 14 ราย ได้แก่ 1.นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม 2.นางสาวพรทิพย์ เมธีเจริญวงศ์ 3.นางทัศนีย์ แย้มประดิษฐ 4.นางสาวมุทิตา เอกะวิภาต 5.นางสาวขณิษากาญจน์ โชคสหพิพัฒน์ (ชื่อเดิมนางสาววริศรา ชัยเจริญปัญญา) 6.นายเมธาสิทธิ์ มั่นชาวนา 7.นางสาวเมทินี สิทธิกรเมธากุล 8.นางสาววริยา เข็มทองประดิษฐ์ 9.นายธนพล เข็มทองประดิษฐ์

10.นางสาวอัจฉรา สุวิเดชโกศล 11.นางสาวพจนา พิเศษโภค 12.นายสิทธาปวีร์ ชวรางกูร 13.นางสาวอชิรญา เกียรติทยากร (ชื่อเดิมนางสาวกัญปอร) 14.นางสาวเมวิกา ดีศรี กรณีสร้างราคาหุ้นจำนวน 5 บริษัท โดยเรียกให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งรวม 27,398,667 บาท กำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และห้ามเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารกับผู้กระทำความผิดทั้ง 14 ราย

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าในเดือน พ.ย.2562-ม.ค.2563 ผู้กระทำความผิด 14 ราย ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางการเงิน และ/หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ได้ร่วมกันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น ในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องกัน โดยมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยมีรายละเอียด อาทิ กรณีสร้างราคาหุ้น บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.2562-12 ธ.ค.2562 ผู้กระทำความผิด รวม 11 ราย อาทิ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา นายเมธาสิทธิ์ นางสาวเมทินี นางสาววริยา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 1.32 บาท เป็น 1.71 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.54 ล้านหุ้น เป็น 12.35 ล้านหุ้น, กรณีสร้างราคาหุ้น บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) วันที่ 13 ธ.ค.2562 ผู้กระทำความผิดรวม 10 ราย อาทิ นายขจรเกียรติ นางสาวพรทิพย์ นางทัศนีย์ นางสาวมุทิตา ได้ร่วมกันกระทำการโดยมีผลทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจาก 0.68 บาท เป็น 0.78 บาท และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจาก 0.58 ล้านหุ้น เป็น 88.23 ล้านหุ้น.

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed