แนวทางพัฒนาของ  สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทยสมาคมสมาพันธ์ปีบริหาร ๒๕๖๖-๒๕๖๗

แนวทางพัฒนาของ สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทยสมาคมสมาพันธ์ปีบริหาร ๒๕๖๖-๒๕๖๗

สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย
สมาคมสมาพันธ์
แนวทางพัฒนาของ
ปีบริหาร ๒๕๖๖-๒๕๖๗

๑. พัฒนาบุคคลากร
๒. พัฒนาสถานที่
๓ .พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมการท่องเที่ยว
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ


๑. พัฒนาบุคคลากร
อบรมประชาสัมพันธ์ชุมชน
. การเป็นสื่อที่ดีต้องมีความเข้าใจในหลักการของสื่อทั้ง ๓ ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์,
สื่อเสียง (วิทยุ), สื่อกาพ (โทรทัศน์) ที่สำคัญต้องมรจรรยาบรรณ
๒. เทคนิคการถ่ายภาพทั้งกาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยต้องใช้หลักการ
ทางศิลปะและการออกแบบ
๓ . เทคนิคในการสื่อโซเชียล ทำอย่างไรถึงให้สนั่นในโลกโซเชียล


๒. พัฒนาสถานที่
สร้างความร่วมมือระห่างชุมชน ส่วนบริหารท้องถิ่น
และองค์กรอิสระต่างๆ ด้วยความรักใคร่สามัคคี จิตอาสา

๓ .พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และโปรแกรมการท่องเที่ยว
๑. สำรวจ

๒. ศึกษาและเข้าใจ

๓ .ประสานชุมชน, ธุรกิจชุมชน

เน้นใช้บริการการท่องเที่ยวของชุมชน
๔. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อการพัฒนารูปแบบใดที่ดำนินการไปแล้วพร้อม ต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้วยทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยี ด้วยระบบที่ทันสมัย และเข้าใจในโลกปัจจุบัน อนาคต แต่ไม่ทิ้งอดีต


นายประสาน สินลิขิตกุล
นายกสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *