มิติแห่งความร่วมมือ 3 องค์กรพัฒนาชุมชนเขาชัยสน

มิติแห่งความร่วมมือ 3 องค์กรพัฒนาชุมชนเขาชัยสน

มิติแห่งความร่วมมือ 3 องค์กร
1 พัฒนาชุมชนเขาชัยสน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดย นายเจริญ รักราม ตำแหน่ง นายก อบต.
2 สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ โดย นายกนกณัฐ กตเวทิตาสกุล นายกสมาคม
3 ชุมชนสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน โดย นายโสภณ ภูมี ประธานคณะกรรมการสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน

ได้ทำความเข้าใจและร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเขาชัยสนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมื่อวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน โดย นายเจริญ รักราม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ฝ่ายหนึ่ง สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ โดยนายกนกณัฐ กตเวทิตาสกุลฝ่ายหนึ่ง และ สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน โดยนายโสภณ ภูมี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการการท่องเที่ยวเขาชัยสน ไว้ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างสื่อมวลชนประจำหมู่บ้าน หรือมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ได้ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านเกิดของตนเอง ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและทั่วโลก
ข้อ 2 เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน ถ้ำพระบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็น ถ้ำลอกอ และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง


ข้อ 3 เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเทียวและจัดโปรแกรมท่องเที่ยว เช่น การจัดงานสมโภชสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อน การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อ 4 เพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดการแข่งขันมโนราห์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จะแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม งานประเพณีและอื่นๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาชัยสน ให้ทุกฝ่ายทราบเป็นปัจจุบัน

ข้อ 6 คณะกรรมการวัดจะร่วมกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและพร้อมให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน
ข้อ 7 สมาคมเครือยข่ายสื่อมวลชนภาคใต้ จะติดต่อประสานงานให้ทราบล่วงหน้า กรณีนำนักท่องเที่ยวมาเป็นคณะ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน และสำนักสงฆ์ถ้ำน้ำร้อนจะได้จัดเตรียมความพร้อมด้านพนักงานบริการนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ ในการให้บริการนำเที่ยวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ข้อ 8 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้มีผลความร่วมมือตั้งแต่วันลงลายมือชื่อ เป็นต้นไป
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนไทย ในปีบริหาร 2566-67 ใน 4 แผน

1. พัฒนาบุคลากร

2. พัฒนาสถานที่

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโปรแกรมท่องเที่ยว

4. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ผู้นำเสนอข่าว

admin

Written by:

1 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

One thought on “มิติแห่งความร่วมมือ 3 องค์กรพัฒนาชุมชนเขาชัยสน

You May Have Missed