ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทหารผ่านศึกสัตหีบ “ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย”

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทหารผ่านศึกสัตหีบ “ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย”

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทหารผ่านศึกสัตหีบ “ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย”

พลเรือโท เสมา สุวรรณโชติ ประธานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ ครั้งแรก ณ สำนักงานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ อาคารอเนกประสงค์ สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ประมาณ 500 คน เข้าร่วมประชุม มีนาวาเอก ดวง พึ่งสุรินทร์
เลขานุการชมรมฯ จัดลำดับการประชุม ตามวาระที่กำหนดไว้

พลเรือโท เสมา สุวรรณโชติ กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรก นับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องมีการรับรองระเบียบชมรมฯ ตามที่คณะกรรมการได้เห็นชอบในร่างระเบียบที่ได้จัดทำไว้ และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ จึงให้สมาชิกที่ประชุมใหญ่ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ให้ใช้เป็นกฎกติกา ในการดำเนินงานของชมรมประกอบกับ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก จึงมีกำหนดการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและอธิปไตยของชาติ โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทางชมรมฯ กำหนดจัดกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566 โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ชมรม มูลนิธิ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมกับจะนำดอกป๊อปปิ้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือเลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ ด้วยความกล้าหาญเสียสละสูงสุด ให้ดอกป๊อปปี้บานสะหรั่ง ในงานวันดังกล่าว

ส่วนการขับเคลื่อนงานของชมรมฯ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทหารผ่านศึกทุกนาย ด้วยชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ เป็นของสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบทุกนาย ในปัจจุบันมีทหารผ่านศึกทั้งในและนอกราชการในพื้นที่สัตหีบ กว่า 3,000 นาย แต่ขณะนี้มีผู้ที่ทราบข่าวและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ เพียง 500 นาย ซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ทหาร ผ่านศึกทุกนายได้รับทราบ เพื่อเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกฯ เพื่อรับสวัสดิการ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ ลดค่าไฟฟ้า ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกได้ เมื่อเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต เพียงเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นสมาชิก ปีละ 300 บาท เท่านั้น
จึงขอเชิญชวนทหารผ่านศึกทั้งในและนอกราชการ ในพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมเป็นสมาชิก

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ อาคารอเนกประสงค์สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ในวันราชการ จะมี จนท.คอยอำนวยความสะดวกและแนะนำชี้แจง

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกรวมทั้งครอบครัวของสมาชิก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก ตลอดจนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่สมาชิกชมรมด้านสวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงิน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและอย่างสมเกียรติตามฐานานุรูปแห่งตน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร โดยมีสมาชิก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสามัญ ที่เป็นทหารผ่านศึก และมีบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed