ไทย-จีน ชื่นมื่นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไร้พรมแดน

ไทย-จีน ชื่นมื่นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไร้พรมแดน

เมื่อศุกร์วันที่ 11  สิงหาคม 2566 ณ โรงละครอักษรา  คิงส์เพาเวอร์ รางน้ำ มีการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน นานาชาติ 2023 จัดขึ้น โดย  มี ม.ร.ว.นิวัติ  กัลยาณวงศ์  เป็นประธานฝ่ายไทย และนายเฉิน ซู่หลินรองประธานสภาวัฒนธรรมประเทศจีน เป็นประธานฝ่ายจีน เป็นประธานเปิดงาน  และท่านGUO  SHU DONG โปรดิวส์เซอร์รายการทีวีประเทศจีน ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ชื่นมื่นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไร้พรมแดน

      งานนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ และ บริษัท โอปอลการดนตรี จำกัด (อาจารย์โอปอ)

        มีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนทั้งสองประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อสืบสานและดำรงไว้ ให้อยู่ตราบนานเท่านาน

        โดยมีการคัดเลือกเด็กและเยาวชน มีกระบวนการคัดสรรจากความสามารถของแต่ละบุคคลผ่านเกณฑ์คัดสรร ได้เป็นตันแทนเพื่อมาโชว์ศักยภาพบนเวที และมีการคัดเลือกเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถ ผ่านการคัดสรร ให้รับรางวัลทูตวัฒนธรรมไทย-จีน 2023

ทางผู้จัดได้มอบถ้วยรางวัล VIP แก่ 1.นายรุ่งโรจน์ ทองเรือง     CEO บริษัท ทูอาร์ไบโอโปรดักส์ จำกัด, 2.นายไตรสิทธิ์ เกียรติกมลศรี ประธานบริษัท เจ อุตสาหกรรม จำกัด, 3.ดร.สฤษฏเกียรติ  แจ่มสมบูรณ์รายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ ททบ.๕, 4.ดร.สุวิทย์ วิชัด ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา๑๒๐ เครือข่ายการเมืองวิถีใหม่, 5.ดร.นิตยา อรุณวงศ์        นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย, 6.นายธวัชชัย  ภูนุช ผู้ประกาศข่าว รอบรั้ว สมุทรปราการ, 6.ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์ ชมรม อิ่มในบุญ อุ่นในธรรม กับ ชญาธร 7.นางสาวชญาดา พิชญาอัมพุช  และคุณพ่อ สกุลพงศ์ สิทธิกิจโยธิน ประธานกรรมการบริษัทเกรทพ้อยท์ จำกัด 8.ดร. รณิดา  นกไทยเจริญ         นกไทย ยาสีฟัน, 9.พลอย พุ่มพวง  ศิลปินค่าย เอส.เค.เร็คคอร์ด  พร้อมกับผู้บริหารค่ายเอส เค เร็คคอร์ด, 10.นางสาวณัฏฐากร วิชัด เลขาธิการที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา๑๒๐ เครือข่ายการเมืองวิถีใหม่, 11.นางสาววลัยลักษณ์  สุขวิโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์

มอบถ้วยรางวัล แก่ 1.ด.ญ.อนันตพร ตะโกนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา, 2.ด.ญ.บุณยอร ทรัพย์สิรินาวิน โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์เขต คลองสามวา กทม., 3.ด.ญ.วิภาดา สืบสายทอง     โรงเรียนบ้านหาญ จ.นครราชสีมา, 4.ด.ญ.กรวรรณ เดชวงษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, 5.น.ส.วิศรุตา วรพฤทธิกุล โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร, 6.ด.ญ.ศิวาพัชญ์ เบญจไตรพัฒน์  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์, 7.ด.ญ.วาสนา เนื่องทวี โรงเรียนสายปัญญารังสิต, 8.ด.ญ.ภูณิศรา จิราภัทรภูวดล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี, 9.ด.ช.ชวณัฏฐ์  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน, 10. ด.ญ.ศศิชญา อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์, 11. ด.ช.ปณิฐิ ยั่งยืนพิพัฒน์กุล Basis International School Bangkok, 12. ด.ญ.พิชญา ยั่งยืนพิพัฒน์กุล         King’s College International School Bangkok, 13. ด.ญ.ศิรประภา อ่อนวิมล โรงเรียนสงวนหญิง จ. สุพรรณบุรี, 14. น.ส.ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว., 15. ด.ญ.ชนัฐปภา จุลตี่ โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี, 16. ด.ญ.จิรัชฎ์ชยาน์ ภัคบริวัตร โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล, 17. ด.ญ.ธนศิริ ทวีอภิรดีมั่นคง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, 18. ด.ช.สธนธร  ฤทธิ์ทรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน, 19. ด.ญ.พิมพ์ภัช พรอนันต์ตระกูล โรงเรียนโชคชัย หทัยราษฎร์, 20.  ด.ญ.ณัฐณิชา เกยุระพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร, 21. ด.ญ.ชัยวดี  หิรัญลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 22. ด.ญ. พราวด์พิชชา ศรีชัยมูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี, 23. ด.ญ.ลัลน์ญดา บัวแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 24. น.ส.ชัชชญา นิวงษา ตัวแทนจังหวัดลำปาง, 25. นายธีระ ฟง เสิ้น ลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต, 26. ด.ญ.ณรัชฎา ภูวดลวานิชกุล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต, 27. ด.ญ.ปูชิตา ธนธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 28. ด.ญ.ภคภรณ์ กิตติชริน โรงเรียน Saint Joseph Convent School, 29. ด.ญ.ภัทรวรรณ  เผ่าเผือก โรงเรียน Raffle American International Bangkok, 30. ด.ญ.พิชญาภา วัฒนจินดา ห้องเรียนพิเศษดนตรี โรงเรียนหอวัง, 31. ด.ญ.พลอยระวี ส่งศรี Halio International School Hua Hin, 32. ด.ญ.พิชญ์สิตา ลือวงษ์วระกูล โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ International program, 33. ด.ญฐปิตา เกตตะพันธ์ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา จ.สงขลา, 34. นายชิษณุชา วรพฤทธิกุล         วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์, 35. น.ส.กันติชา ลีลาเจริญทอง มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่, 36. น.ส.ณัฐณิชา นาคสีชุ่ม นาฏศิลป์ไทย by ครูดาว, 37. ด.ญ.ภานรินทร์ ฤกษ์อร่าม โรงเรียนนานาชาติสาธิตคริสเตียนนนทบุรี, 38. ด.ญ.ชมพชาญา สิงหากัน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด, 39. ด.ญ.กมลชญา ชยาจิรกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่, 40. ด.ญ.เอญาดา ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *