เมืองไทยใหญ่อุดม (พี่ก๊อง) ผ้าพิมพ์มือของดีอู่ทอง แห่งเดียวในประเทศไทย

เมืองไทยใหญ่อุดม (พี่ก๊อง) ผ้าพิมพ์มือของดีอู่ทอง แห่งเดียวในประเทศไทย

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ได้นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีนครนนทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ที่ศูนย์หัตถรรมผ้าทออู่ทอง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางพชรพรรณ (พะ-ชะ-ระ-พัน) มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง พร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองให้การต้อนรับพร้อมแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และความเป็นมาของผ้าพิมพ์มือซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทย ว่าตนในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 โดยได้จัดหาครูช่างพิมพ์ผ้าด้วยมือจากประเทศอินเดีย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับกลุ่มสตรีของอำเภออู่ทอง ทั้ง 13 ตำบลเพื่อนำไปเสริมต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว


นางสาวจินตนา ราชวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนนทบุรี กล่าวว่าได้รับมอบหมายจาก นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ให้พาคณะกรรมการพัฒนาสตรีนครนนทบุรี ไปดูงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีที่เข้มแข็งมีผลงานด้านการส่งเสริมอาชีพและผลงานด้านกิจกรรมต่างในอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีนครนนทบุรี ได้รับการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านการพัฒนากลุ่ม พัฒนาทักษะด้านการประกอบชีพ การกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนารายได้ในครัวเรือน รวมทั้งการมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนกิจกรรมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตการพิมพ์ผ้าด้วยมือ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์ผ้าทอของกลุ่ม และชมการทอผ้าเป็นต้น

นางภารดี วงศ์ศรีจันทร์(พี่กบ)อายุ 59ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าด้นมืออู่ทอง อยู่ ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง เล่าว่ากลุ่มของเราทำผ้าด้นมือมาตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน และเราได้มาเพิ่มงานผ้าพิมพ์มือเมื่อปี 2559 โดยการแนะนำของคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ให้เราทำผ้าพิมพ์มือเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้กับสตรีของอำเภออู่ทอง เพื่อให้มีรายได้เสิรม ซึ่งทางเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าพิมพ์มือจากครูช่างที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองติดต่อมาจากประเทศอินเดีย ให้มาสอนกลุ่มนตรีที่อำเภออู่ทอง โดยการใช้สีเคมี หลังเรียนจบเราจึงมาคิดว่าทำไมต้องใช้สีเคมี เราน่าจะใช้สีจากคราม ซึ่งวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในบ้านเราและหาง่าย และเราก็ตัดสินใจหันมาใช้สีจากครามเพราะเป็นสีที่ลูกค้านิยม และเราหาได้ไม่ยากในประเทศ

จึงใช้สีจากครามมาผสมผสานกับผ้าด้นมือทำเป็นหมอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมไหล่ ร่มใหญ่ และสิ่งของต่างๆ อีกมากมาย ทางกลุ่มเรายังได้เผยแพร่ความรู้และตนได้สอนให้ผู้สูงอายุ และเด็กในหมู่บ้าน ได้ทดลองทำก็สามารถทำได้ ถามว่าตนสอนไหม แบ่งปันวิชาความรู้ไหม ตนบอกเลยว่ายินดีที่จะสอนและแบ่งปันวิชาความรู้ที่เราได้มาให้กับเพื่อนๆพี่ๆใครที่สนใจที่จะมาเรียนรู้ก็สามารถมาที่กลุ่มเราได้หรือติดต่อมาที่ WWW.สตรีอู่ทอง ก็เข้ามาเยี่ยมชมพวกเราได้ว่าสตรีอู่ทองทำอะไรบ้าง การทำผ้าพิมพ์มือเป็นงานของความเป็นไทย

อย่างกลุ่มพิมพ์มือของอู่ทองเราจะมีลายเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ถามว่าทำไมเป็นเอกลักษณ์ของเราก็เพราะเรานำเอาลวดลายต่างๆมาจากฐานของธรรมจักรที่ค้นพบในอู่ทองสมัยทราวดี เราก็นำมาเป็นลวดลายที่เรานำมาพิมพ์ซึ่งมีหลายลายที่เราแกะออกมา เช่นลายบุปผามาลา เหมือนพวงมาลัยที่ใช้ไหว้พระไหว้พ่อแม่ ลายแก้วชิงดวง ที่ถูกยกให้ลายประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ถูกพิมพ์ลงบนผ้านำไปตัดเป็นเสื้อให้ส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรีสวมใส่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีที่อู่ทอง สุพรรณบุรีที่เดียว ส่วนแม่พิมพ์ไม้กับสีธรรมชาติตนเชื่อว่ามีที่เดียวของประเทศไทยคือที่อำเภออู่ทอง

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความสนใจจากลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นสีธรรมชาติ ประกอบอับเราหันมาใช้ผ้าทอซึ่งเป็นของกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และมีจำหน่ายที่ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ด้วย ดังนั้นกลุ่มของเราจึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยให้คนในชุมชนมีงานทำมีรายได้โดยเฉพาะกลุ่มสตรีแม่บ้าน และสาวๆ ที่จะกลับมาทำงานอยู่ในชุมชนของตัวเองสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ และมีความสุขที่ได้ทำงานอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัว ส่วนเรื่องการตลาดนั้นของเราในกลุ่มผ้าด้นมือก็จะมีงานโชว์ตามสถานที่ต่างๆเช่นงานโอทอป ซึ่งเราเป็นโอทอประดับ 5 ดาวนอกจากนี้ยังมีลูกค้าของเรานอกจากลูกค้าส่งแล้วยังมีลูกค้าปลีก ที่ซื้อสินค้าเราไปใช้แล้วก็ติดใจกลับมาซื้อเพิ่มอีกและมีการบอกต่อปากต่อปาก

สำหรับคนที่อยากมาเรียนผ้าพิมพ์ลายด้วยมือ ที่กลุ่มเราตนอยากแนะนำว่าให้มาเป็นกลุ่มมาในนามขององค์กร หน่วยงานครั้งละประมาณ15- 20 คนจะดีที่สุดเพราะจะได้เรียนรู้ดีที่สุด ถ้ามามากเกินไปการสอนให้ความรู้ก็จะได้ไม่ดี แต่ถ้ามาเรียนส่วนตัวเพื่อนำไปประกอบอาชีพ ก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างเช่นค่าสีค่าอุปกรณ์ แต่ก็ยินดีที่จะแบ่งปัน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ เบอร์โทร 81-8041935 ครูภารดี วงศ์ศรีจันทร์(พี่กบ) หรือติดต่อไปที่ WWW.สตรีอู่ทอง ก็ได้เหมือนกันสัมภาษณ์นางภารดี วงศ์ศรีจันทร์(พี่กบ) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าด้นมืออู่ทอง ครับ

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

3 thoughts on “เมืองไทยใหญ่อุดม (พี่ก๊อง) ผ้าพิมพ์มือของดีอู่ทอง แห่งเดียวในประเทศไทย