วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

จันทบุรี – วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ค่ำวานนี้ (14 ม.ค.66) ที่วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับ นายขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมี นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาติต่าง ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่มีความมั่งคั่งทางศิลปวัฒนธรรม และมีแหล่งทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า จํานวนมาก นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เหมาะแก่การนำมาสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีพันธกิจ สําคัญ คือ การอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เล็งเห็น ถึงความสำคัญดังกล่าวและเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อันนำมาสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการด้านศิลปวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย “สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา” ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แพร่หลาย เพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่าง หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานภายนอก เป็นการแสดงศักยภาพ ด้านความรู้ และความสามารถของคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นที่แพร่หลาย

การจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ การบรรเลงและการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย และการ แสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ การบรรเลงและขับร้องนาฏดุริยางคศิลป์ไทย สากล และการแสดงพื้นบ้านโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ ความอนุเคราะห์สนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดจันทบุรีและได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าชมงานและให้กำลังใจจำนวนมากโดยงานไม่ได้เก็บค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใด อีกทั้งมีที่จอดรถไว้บริการมากมายงานจัดขึ้นรวม 2 วัน

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์
ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *