ชุมชนคุณธรรมฯ ชาวไทยพวนสืบสานประเพณี งานบุญทานข้าวจี่ อาหาร อาภรณ์นครนายก ประจำปี 2566

ชุมชนคุณธรรมฯ ชาวไทยพวนสืบสานประเพณี งานบุญทานข้าวจี่ อาหาร อาภรณ์นครนายก ประจำปี 2566

นครนายก – ชุมชนคุณธรรมฯ ชาวไทยพวนสืบสานประเพณี งานบุญทานข้าวจี่ อาหาร อาภรณ์นครนายก ประจำปี 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จัดงานสืบสานประเพณีงานบุญทานข้าวจี่ อาหาร อาภรณ์นครนายก ประจำปี 2566 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ และเครือข่ายวัฒนธรรมจากชุมชนต่างๆ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ โดยนายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ สุขพูล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะหวาย ปลัดอำเภอ คณาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชาวบ้านชุมชนเกาะหวาย ร่วมเป็นเกียรติในงานและร่วมกิจกรรม จำนวนมาก

ในการจัดงานสืบสานงานบุญทานข้าวจี่ อาหาร อาภรณ์นครนายกในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนในจังหวัดนครนายก ซึ่งกิจกรรมในงานมีการทำบุญถวายภัตตาหาร ใส่บาตรข้าวจี่ การสาธิตการทำข้าวจี่ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าของชุมชนต่างๆ การเดินแบบผ้าไทย ผ้าลายอัตลักษณ์และชุดชาติพันธ์ุจังหวัดนครนายก การแสดงพื้นบ้านพร้อมรับประทานอาหารพื้นบ้านร่วมกัน

จังหวัดนครนายกนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีชุมชนชาติพันธ์ุต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทั้งชาติพันธ์ุไทยพวน ลาวพวน ลาวเวียง จีน ญวน มอญ อิสลาม โดยแต่ละชาติพันธ์ุมีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ ทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี ภาษาพูด การแต่งกาย อาหารพื้นบ้าน โดยมีจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน ได้แก่ ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ในช่วงเดือนสามขณะนี้ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินชีวิต เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเอาข้าวขึ้นยุ้งฉางเสร็จแล้ว ก็จะมีประเพณีบุญทานข้าวจี่ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

One thought on “ชุมชนคุณธรรมฯ ชาวไทยพวนสืบสานประเพณี งานบุญทานข้าวจี่ อาหาร อาภรณ์นครนายก ประจำปี 2566