วัดเชียงยืน (พะเยา) รอจิตศรัทธาผู้ใจบุญ

วัดเชียงยืน (พะเยา) รอจิตศรัทธาผู้ใจบุญ

         วัดเชียงยืน ( บ้านปางป้อม ) ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๗ บ้านปางป้อมหมู่ที่ ๕ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา เป็นโฉนคที่ดิน เลขที่ ๒๕๔๔๓ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ ๑ ศาลาการเปรียญ ๑ กุฏิสงฆ์ ๑ หอระฆัง ๑ หอฉัน ๑ ศาลาบาตร ๑ โรงครัว ๑ ห้องเก็บของ ๑ ห้องน้ำ ๒ วัดเชียงยืนสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

         อุโบสถหลังเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ กรรมการวัดร่วมพุทธศาสนิกชน ได้ปรึกษาหารือกันสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

         กุฏิสงฆ์หลังเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ สร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ หอระฆังสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ หอฉันสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลาบาตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงครัว ห้องเก็บของห้องน้ำสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ การปกครอง มีเจ้าอาวาสอยู่ ๑๓ รูป

         ปัจจุบัน พระครูอดุลสุนทรการ เป็นเจ้าอาวาส มีนายหลวย บัวแดง เป็นไวยาวัจกร มีคณะกรรมการอยู่ ๑๗ คน

         ประวัติเจ้าอาวาส ชื่อ พระครูอดุลสุนทรการ ฉายา โฆสิตธมโม (ชรัณ แก้วมาเมือง) อายุ ๕๓ พรรษา ๓๐ วิทยฐานะ นธ.เอก วุฒิปริญญา ป.วค., พธ.บ. บรรพชา – อุปสมบท วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ วัดปงสนุก ตำบล ห้วยยางขาม อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา พระอุปัชมาย์ พระครูอุปถัมคณารักษ์ วัค ห้วยข้าวกำ

         วิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๒๕ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ , โรงเรียนบ้านปางป้อม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก วัดเชียงยืน สำนักเรียน คณะจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๕ สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ก.) มหาวิทยาลียมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา พ.ศ. ๒๕๔๖ สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

         ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง งานปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ จุน จังหวัด พะเยา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหงส์หิน อำเภอ จุน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอจุน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอจุน

         ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างวิหาร ณ วัดเชียงยืน ( บ้านปางป้อมใต้ ) หมู่ที่๔ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

         เนื่องจากคณะศรัทธาวัดเชียงยืน ( บ้านปางป้อมใต้ ) ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยาได้ร่วมใจกันก่อสร้างวิหาร หลังใหม่เพื่อทดแทนวิหารหลังเดิม ที่ทรุดร้าวเมื่อคราวได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุแผ่นดิน ไหวเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ที่ผ่านมาทำให้วิหารแตกร้าวในหลายจุดที่ไม่ปลอดภัยในการใช้พื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนกิจจึงได้ทุบวิหารหลังเดิม ในการก่อสร้างวิหารหลังใหม่ใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) ขณะนี้ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จึงบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างวิหาร เพื่อถวายเป็นสมบัติพระพุทธศาสนาต่อไป

ขออำนวยพรแค่ท่านที่ร่วมบริจาคทำบุญในครั้งนี้พร้อมครอบครัวและญาติมิตรสหาย ขอจงประสบแค่จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิญาณธนสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ ฯ บอกบุญมาด้วยความนับถือ

         บัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี วัดเชียงยืน ธนาคารออมสิน สาขาจุน เลขบัญชี 020119847562 ประเภท บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก โทร. 09-3542-5391

         ในการนี้จะมีการสร้าง “พระเจ้าตนหลวง” ชื่อเต็ม “พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยา” ซึ่งเป็นพระประจำจังหวัดพะเยา สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๐๓๔ ตรงกับรัชสมัยพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย ให้กับพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธา และใจบุญ ได้เก็บไว้บูชาและจะได้อานิสงส์บุญในการมีส่วนร่วมก่อสร้างวิหาร หลังใหม่เพื่อทดแทนวิหารหลังเดิม ของวัดเชียงยืน ( บ้านปางป้อม ) ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed