คาถาบูชาพระประจำวันเกิด เตรียมสวดรับปี 66 เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

คาถาบูชาพระประจำวันเกิด เตรียมสวดรับปี 66 เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

บทสวดประจำวันเกิดของคนทั้ง 7 วัน สวดแล้วปัง เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

ด้วยหลักทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่า หากผู้ใดต้องการพบความเจริญรุ่งเรืองและพบความสุขควรบูชาพระประจำวันเกิดเพื่อเสริมบารมีและเสริมสิริมงคล ซึ่งการบูชาพระประจำวันเกิดยังถูกนับว่าเป็นมงคลอันสูงยิ่งอีกหนึ่งประการของชีวิตอีกด้วย

ทั้งนี้คนเกิดทั้ง 7 วัน จะมีพระที่ปกปักคุ้มครองและมีบทสวดที่แตกต่างกันออกไป เราจึงได้รวบรวมบทสวดบูชาพระประจำวันและคำแนะนำของสำหรับคนทั้ง 7 วันดังนี้

1. วันอาทิตย์
พระประจำวันเกิดคนวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตร

มีบทสวดดังนี้

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ 

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ 

คำแนะนำ สวดวันละ 6 จบ จะพบแต่ความรุ่งเรืองในชีวิต

2. วันจันทร์
พระประจำวันเกิดของคนวันจันทร์ ได้แก่ ปางห้ามญาติ 

มีบทสวดดังนี้

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

  • คำแนะนำ สวดวันละ 15 จบ จะพบแต่ความเจริญปราศจากโรคภัยทั้งปวง 

3. วันอังคาร
พระประจำวันเกิดของคนวันอังคาร ได้แก่ ปางโปรดอสุรินทราหู

มีบทสวดดังนี้

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ 

  • คำแนะนำ สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี และทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุข

4. วันพุธ
พระประจำวันเกิดของคนวันพุธกลางวัน ได้แก่ ปางอุ้มบาตร

มีบทสวดดังนี้ 

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

  • คำแนะนำ สวดวันละ 17 จบ จะพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง

พระประจำวันเกิดของคนวันพุธกลางคืน ได้แก่ ปางป่าเลไลยก์ 

มีบทสวดดังนี้

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ 

  • คำแนะนำ สวดวันละ 12 จบ จะพบแต่ความสุขและพบเจอแต่เรื่องดีๆ

5. วันพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิดของคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ ปางสมาธิ 

มีบทสวดดังนี้

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

  • คำแนะนำ สวดวันละ 19 จบ จะพบแต่ความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป 

6. วันศุกร์
พระประจำวันเกิดของคนวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง 

มีบทสวดดังนี้

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนังยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโตสุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติเอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ 

  • คำแนะนำ สวดวันละ 21 จบ จะพบความสุขและกัลยาณมิตรที่ดี

7. วันเสาร์
พระประจำวันเกิดของคนวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก  

มีบทสวดดังนี้
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯคำ

  • แนะนำ สวดวันละ 10 จบ จะพบแต่ความสุขความเจริญ

ที่มา:thairath

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed