กระทรวงสาธารณสุขยันเดินหน้าถ่ายโอน รพ.สต.-สั่ง สสจ.สนับสนุน

กระทรวงสาธารณสุขยันเดินหน้าถ่ายโอน รพ.สต.-สั่ง สสจ.สนับสนุน

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บางส่วน ประสงค์ขอย้ายกลับว่า การถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ รพ.สต. เป็นไปตาม พ.ร.บ.การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย้ำว่า สธ.เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจฯ และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในอนาคต แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านย่อมเกิดปัญหาและอุปสรรค โดยเฉพาะความไม่พร้อมทั้งคนรับและคนถ่ายโอน และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงประชาชนได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ สธ.ให้ความสำคัญที่สุด คณะกรรมการจึงมีการติดตามประเมินผล ทำให้พบข้อมูลต่างๆ เช่น ความไม่พร้อม ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน หรือความต้องการอยากย้ายกลับกระทรวง เป็นต้น
นพ.พงศ์เกษมกล่าวต่อว่า สธ.ยังคงเดินหน้าถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายและขั้นตอน ขณะเดียวกันก็จะนำข้อมูล ข้อเสนอต่างๆจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มาหารือกันในคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตั้งแต่มีการถ่ายโอนเดือน ต.ค. 2565 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ สธ.ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ช่วยสนับสนุน รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไป อบจ.อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชนหรือหากจะมีก็ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งนี้ อุปสรรคอย่างหนึ่งของการถ่ายโอนในระดับการจัดการส่วนกลาง คือการประชุมของชุดอนุกรรมการ ที่ไม่ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ สธ.ต้องติดตามทวงถาม เพื่อนำมติที่ประชุมมารับรอง เพื่อเป็นฐานการใช้อำนาจในการออกมติต่างๆที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติ ที่เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและระบบสาธารณสุขที่ยั่งยืน.

ที่มา:ไทยรัฐ

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *