“เสือไฟ พันธุ์แกร่ง” พร้อมสู้ไฟป่าทั่วประเทศ

“เสือไฟ พันธุ์แกร่ง” พร้อมสู้ไฟป่าทั่วประเทศ

“สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า โดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการ ควบคุมไฟป่าภาคเหนือ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า”

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ตามนโยบาย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายนครินทร์ สุทัตโต ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กล่าวรายงานและอำนวยการฝึกอบรม ตามวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรม โดยมีนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รองนายกเทศบาลตำบลสุเทพ (นายวิษณุ โยกาศ) และผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ)
.
จากสถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลายลง สาเหตุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การเกิดไฟป่า ตลอดจนปัจจัยจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลก หรือภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดภาวะความแห้งแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้น ช่วงฤดูแล้งมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ส่งผลทำให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง มีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย และทำให้การปฏิบัติงานดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดับไฟป่า เกิดปัญหาอุปสรรคและเป็นไปด้วยความยากลำบาก จนไม่สามารถดับไฟหรือควบคุมไฟป่า ไว้ได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ไฟไหม้ลุกลามขยายตัวออกเป็นวงกว้าง การดับไฟป่าหากยืดเยื้อออกไปมากเท่าไร ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานย่อมลดน้อยลง เกิดความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพป่าไม้และสัตว์ป่า ในที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า โดยส่วนควบคุมไฟป่า จึงได้กำหนดให้จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม ดังนี้

 1. เพื่อให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า มีสมรรถนะความแข็งแกร่งของร่างกายและวินัยขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 2. เพื่อให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ได้ทบทวนความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน และรับความรู้ วิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติม และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ได้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรู้ความเข้าใจต่อสภาพพื้นที่ป่า และภูมิประเทศพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดจนทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  .
  การฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 6 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23-28 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยมีเนื้อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
  .
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า 15 แห่งทั่วประเทศ จำนวนรวม 225 คน
  .
  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ผู้นำเสนอข่าว

อาจารย์จุ้ย

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

One thought on ““เสือไฟ พันธุ์แกร่ง” พร้อมสู้ไฟป่าทั่วประเทศ

You May Have Missed