พช.ราชบุรี ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับประเทศ

พช.ราชบุรี ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับประเทศ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์  อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกจังหวัดร่วมกิจกรรม มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 500 คน

 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางภรมน นรการกุมพล หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรี นางสาววาทินี เนียมรักษา เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และนางสาวอุมาพร แก้วบ้านเหล่า เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมต้อนรับและพิธีเปิดสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดการสัมมนา ดังนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2565

 1. นโยบายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนวันที่ 21 ธันวาคม 2565

 2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 3. ระดมความคิด “เทคนิค/วิธีการจัดการหนี้ของคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

 4. ระดมความคิด “แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ”

 5. นำเสนอเทคนิคการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565

 1. การสร้างความเข้มแข็งของคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 2. เครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 3. พลังสตรีกับการสร้างความมั่นคงให้ชุมชน โดย  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

 4.วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดของสินค้าในงาน OTOP City 2022 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 วัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับประเทศ

 1. เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค 

 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

ผู้นำเสนอข่าว

มังกรทลายฟ้า

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *