DSI แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอร์ย (FOIN)

DSI แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอร์ย (FOIN)

DSI แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอร์ย (FOIN)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 : พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้มอบหมายให้ นางสาวปริมณ์ สาริยา ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ แจ้งข้อกล่าวหา ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 55/2563 จำนวน 9 ราย จากทั้งหมด 10 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”   

กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่ 55/2563 กรณีประมาณเดือนตุลาคม 2560 ได้กลุ่มบุคคลมีพฤติการณ์โฆษณาชักชวนประชาชนผ่านการโพสต์ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุน เฟซบุ๊ก และในกลุ่มไลน์ ให้ร่วมลงทุนกับบริษัท financial.org ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.financial.org 
โดยอ้างว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ มีสำนักงานสาขาหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น ประเทศดูไบ ประเทศฟิลิปปินส์ และไต้หวัน มี MR. Arnaud Georges เป็นประธานบริษัทฯ บริษัทมีการลงทุนในตลาดหุ้น เทรดหุ้นบลูชิพ (Blue Chip Stocks) หรือหุ้นที่มีมูลค่าสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบ Artificial Intelligence หรือ AI TRADE โดยจะมีการระบุช่องทางติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ เมื่อสอบถามไปจะได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมการสัมมนาหรือฟังการบรรยายที่โรงแรมต่างๆ ทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และ/หรือ นัดหมายเพื่อพูดคุยเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือเป็นการส่วนตัว โดยในการชักชวนให้ร่วมลงทุนจะกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 3,000 – 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (แล้วแต่ช่วงระยะเวลาในการลงทุน) และเสนอผลตอบแทนร้อยละ 6 – 8 ต่อเดือน จากจำนวนเงินลงทุนครั้งแรก (ประมาณร้อยละ 96 ต่อปี) และจะคืนเงินลงทุนให้ร้อยละ 16 ของเงินที่ลงทุน ทุกเดือนควบคู่กับการจ่ายผลตอบแทน มีกำหนดระยะเวลาร่วมลงทุน 12 เดือน โดยสรุป นักลงทุนที่เปิดพอร์ตกับบริษัทฯ จะได้เงินที่ลงทุนคืนเต็มจำนวนภายใน 6 เดือน และได้ผลกำไรร้อยละ 100 ภายใน 1 ปี โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินสกุล USD และหรือ USC (เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่บริษัทอ้างอิง ในระบบการจ่ายผลตอบแทนโดยเทียบกับ USD (1.00 USD : 0.10 USC)) ต่อมาบริษัทฯ ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ หยุดจ่ายเงินปันผล โดยอ้างว่าล้างหุ้นในกระดานเทรด และแปลงเงินลงทุนจาก USD และหรือ USC เป็นเงินสกุลดิจิทัลที่บริษัทฯกำหนดขึ้น คือสกุล FOIN ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้เงินสกุลดังกล่าวประมาณเดือนธันวาคม 2562 เว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าวได้ปิดตัวลง ทำให้ประชาชนที่ร่วมลงทุนได้รับความเสียหาย จำนวน 146 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 137 ล้านบาท ซึ่งในการสอบสวนพบว่าบริษัท financial.org ไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่อย่างใด และตรวจพบมีกลุ่มบุคคล จำนวน 10 คน ที่มีพฤติการณ์ชักชวนกลุ่มผู้เสียหายให้ไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่ไม่มีอยู่จริงดังกล่าว และมีเส้นทางการเงินรับเงินจากกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา จึงเสนอผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยมีผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหา จำนวน 9 คน และไม่มาพบพนักงานสอบสวน 1 คน หลังจากนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหานำพยานหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนก่อนที่จะรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดและสรุปสำนวนเพื่อมีความเห็นทางคดีต่อไป ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายที่ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบนั้น เนื่องจากเป็นคดีอัตราโทษจำคุกสูงเกินกว่า 3 ปี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ร้องขอต่อศาลเพื่อออกหมายจับต่อไป

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ขอแจ้งเตือนไปยังสาธารณชนว่าปัจจุบันมีการหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยเสนอผลตอบแทนสูงจำนวนมาก และมักใช้รูปแบบการลงทุนที่กล่าวอ้างถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นการใช้ AI Artificial Intelligence หรือระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการตัดสินใจลงทุน มีการรับประกันเงินลงทุนร้อยละร้อย การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้แทนเงินตราจริงในการลงทุนเพื่อให้ดูว่าเป็นเรื่องทันสมัย ขณะเดียวกันก็ทำให้ยากแก่การทำความเข้าใจของผู้เสียหายทั่วไป และเกิดกลุ่มผู้กระทำผิดรายใหม่ๆ ที่เข้ามาทำหน้าที่นายหน้าแปลงเงินตราจริง เป็นเงินดิจิทัล ทำให้การกระทำผิดมีความซับซ้อนขึ้น รวมทั้งมีการชักชวนให้ซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ หรือ FOREX ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยอนุญาตให้เอกชนรายใดดำเนินธุรกิจดังกล่าว และการดำเนินธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ซึ่งสามารถตรวจสอบการอนุญาตเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในการประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุน กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้จัดทำระบบ LINE Offical เพื่อตอบคำถามข้อสงสัยในการลงทุน ชื่อ “Checkdidsi” โดยสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกได้ที่ LINE > เพิ่มเพื่อน > ค้นหา > @Checkdidsi หรือไปยังเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ www.dsi.go.th > ข้อมูลกราฟฟิก ซึ่งจะมีแหล่งให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นภัยสังคมโดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบอย่างมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ และใส่ใจให้บริการ

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed