ไอเดียเก๋ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธีเปิด คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาขแมร์ ครั้งที่ 7 ชิงโล่รางวัลผู้ว่าสองแผ่นดิน

ไอเดียเก๋ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธีเปิด คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาขแมร์ ครั้งที่ 7 ชิงโล่รางวัลผู้ว่าสองแผ่นดิน

ตราด – ไอเดียเก๋ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธีเปิด คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาขแมร์ ครั้งที่ 7 ชิงโล่รางวัลผู้ว่า สองแผ่นดิน อย่างยิ่งใหญ่ โดยมี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีและตราดโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิด คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 7

เมื่อเวลา 10 .00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบหมายให้นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในเปิดพิธี ร่วมกับนายซก ภิรมย์ นายอําเภอมณฑลสีมา จ.เกาะกง เป็นประธานร่วมเปิด “คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาขแมร์” ครั้งที่ 7 ชิงโล่รางวัลผู้ว่าทั้งสองแผ่นดิน นางสาว บุณยกุล หัตถกี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีและตราด โดยมีนายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลอง ใหญ่วิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาแขมร์ ครั้งที่ 7 ชิงโล่รางวัลผู้ว่า สองแผ่นดิน, นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม, นายสําเนา​ บุญมาก​ ผู้อํานวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ, นางวิยะดา ซวง รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด, พร้อมตัวแทนบริษัท เอ็ดดูพลอยส์ เกมแอนด์ ทอย จํากัด และหน่วยงานต่างๆพร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองนักเข้าร่วมในพิธีเปิด

คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ และการแข่งแข็งขันทักษะวิชาการภาษาขแมร์ ครั้งที่ 7 เป็นเกมส์กีฬาทางวิชาการที่ผู้แข่งขันต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาขแมร์ คําคม ในการเล่นอีกทั้งยังให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกฝนสมาธิ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์และการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการแข่งขันทักษะภาษาแขมร์ ของเกมส์กีฬาทางวิชาการดังกล่าว จึงได้ร่วมกับคลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาแขมร์ ครั้งที่ 7 ขึ้นในวันนี้ ในปีพุทธศักราช 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางความคิดความทางสมอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้เปิดรับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน 65 โรงเรียน ในราชอาณาจักรกัมพูชา 5 โรงเรียน และในพื้นที่ต่างจังหวัดและในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่

โดยมีจํานวนทีมเข้าร่วมแบ่งตามประเภทการแข่งขัน การแข่งขัน A-MAH จํานวน 107 ทีม 169 คน, การแข่งขันซูโดกุ จํานวน 50 ทีม 50 คน, การแข่งขันคําคม จํานวน 54 ทีม 89 คน, การแข่งขันครอสเวิร์ด จํานวน 90 ทีม 138 คน, พูดสุทรพจน์ ภาษาขแมร์ จํานวน 13 คน, เล่านิทาน ภาษาขแมร์ จํานวน 16 คน, คัดลายมือ ภาษาขแมร์ จํานวน 16 คน, และร้องเพลงภาษาขแมร์ จํานวน 11 คน รวมทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 359 ทีม มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 502 คน

พร้อมกันนี้ระว่างนายอําเภอคลองใหญ่ร่วมกับนายอําเภอมณฑลสีมา จ.เกาะกง ได้ร่วมกันบันทึก MOU ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกับโรงเรียนในเครือข่าย จ.เกาะกง จากนั้นได้มอบรางวัลผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศแต่ละ ประเภทของเกมส์การแข่งขันที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย


ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

20 thoughts on “ไอเดียเก๋ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธีเปิด คลองใหญ่ เอแม็ท ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาขแมร์ ครั้งที่ 7 ชิงโล่รางวัลผู้ว่าสองแผ่นดิน

You May Have Missed