เปิดประวัติ อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน

เปิดประวัติ อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน

จากกรณี มีหนังสือคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 23/2566 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และรักษาราชการแทน โดยหาของหนังสือคำสั่ง ระบุใจความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมต่อภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการอันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ 2545 จึงมอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


สำหรับประวัติของ นายอรรถพล เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2509 จบมัธยมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากนั้นมาต่อปริญญาตรีที่ คณะวนศาสตร์ (รุ่น 49) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) สำนักงาน ก.พ.
ลำดับชีวิตการทำงาน เคยเป็น นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า จากนั้นเป็นผู้อำนวยการ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันและปราบปรามและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการป่าไม้ จนขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ มีฝีมือโดดเด่นในงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดในการบุกรุกผืนป่า
ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศภารกิจเน้นป้องกันปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ และยังเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) รวมถึงได้รับเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนั้นในช่วงปี 2561-2563 เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ต่อมาในปี 2564 ถูกโยกข้ามหน่วยงาน ไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หลังจากดำรงตำแหน่งประมาณ 1 ปี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2565 ก่อนจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งล่าสุด ให้เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


ที่ผ่านมา นายอรรถพล เคยเป็นข่าวติดเทรนด์สงคม ในช่วงที่เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ในการเดินหน้าชนคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้จำนวน 46.1 ไร่ใน จ.ราชบุรี ของ ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

ที่มา:คม ชัด ลึก

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed