เทศบาลเมืองน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

เทศบาลเมืองน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

เทศบาลเมืองน่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองน่าน , นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่านและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นำคณะโดย นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มิติด้านการศึกษา การบริหารจัดการองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนบทบาทของ เทศบาลเมืองน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีในการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อมุ่งสู่ “น่าน…นครแห่งความสุข เมืองเก่า ที่มีชีวิต”Nan The city of Happiness : A Lively Old Town

ประกอบด้วยพันธกิจ 7 ด้าน ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เมืองปลอดภัย เมืองสังคมคุณภาพธรรมภิบาล เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจและเมืองอัจฉริยะ ภายหลังจากศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่านแล้ว คณะฯ ได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน บ้านภูมินทร์ และโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน บ้านสวนตาล ในการนี้ด้วย

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed