อำเภอทับสะแก รณรงค์ต่อเนื่อง งดเหล้าในชุมชน สร้างรายได้ครัวเรือนโดยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

อำเภอทับสะแก รณรงค์ต่อเนื่อง งดเหล้าในชุมชน สร้างรายได้ครัวเรือนโดยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายสมเจตร์ เจริญทรง นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดเผยว่า จากที่มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออำเภอทับสะแก การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิดอำเภอทับสะแก ด้วยความเห็นพ้องกันทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนมีความตระหนักและห่วงใยในสถานการณ์ปัญหาผลกระทบทางสังคมและสุขภาพอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน จึงได้ใช้แนวทางตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก(SAFER) ที่องค์การอนามัยโลก(WHO) ให้คำแนะนำ อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ(UN) และแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ ภายใต้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อคนอำเภอทับสะแก จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและสร้างค่านิยมทางสังคมที่ดี ดังนี้

(1) ร่วมรณรงค์และดำเนินการให้การจัดงานบุญประเพณีและเทศกาลต่างๆ ในอำเภอทับสะแก ปลอดเหล้าปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุความสูญเสีย ลดปัญหาทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และความรุนแรงในครอบครัว อาทิ งานกาชาด งานบวช งานแต่ง งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานแข่งเรือ งานเทศกาลอาหาร งานศพ งานไทยทรงดำ งานเกษียณอายุ งานสวดมนต์ข้ามปี งานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน งานเลี้ยงอาสาสมัครในหมู่บ้าน
(2) ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชน
(3) ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงถึงคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชนและครอบครัว
(4) รณรงค์ชุมชนสู้เหล้า และงดเหล้าเข้าพรรษา ให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ชวนช่วยเชียร์ ลด ละ เลิก และควบคุมบังคับใช้กฎหมาย กฎกติกาชุมชน ลดความรุนแรง ลดอุบัติเหตุ ลดการเจ็บป่วย และส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งมีความสุข สู้วิกฤตโควิด

บันทึกข้อตกลงนี้ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ลงนาม ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยท่าน นายอำเภอ นายปรีดา สุขใจ

ที่มา:

ข่าวความมั่นคงออนไลน์
ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน 0649646443

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed