อบจ.เพชรบูรณ์ มอบทุนนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาล หวังผลิตบุคลากรมาเติมเต็มงานสาธารณสุข หลังได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัด

อบจ.เพชรบูรณ์ มอบทุนนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาล หวังผลิตบุคลากรมาเติมเต็มงานสาธารณสุข หลังได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัด

อบจ.เพชรบูรณ์ มอบทุนนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลหวังผลิตบุคลากรมาเติมเต็มงานสาธารณสุขหลังได้รับการถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัด

15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายคณีธิป บุญยเกตุ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก และนักเรียนโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ร่วมในพิธี

นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลต่อความมั่งคงและยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต ปัจจุบันยังคงมีนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ทำให้เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ของสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แบ่งเบาภาระของพ่อ แม่ และผู้ปกครอง จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้พิจารณาจ่ายทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ศึกษาในสาขาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ จำนวน 5 ทุนๆละ 33,000 บาท ต่อปีการศึกษา

ด้านนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติ จึงได้จัดทำโครงการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญ และยังขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการได้รับถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ การผลิตบุคลากรมาเติมเต็มงานบริการด้านสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเพชรบูรณ์ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *