อธิบดี DSI ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การใช้แผนที่ และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดี DSI ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การใช้แผนที่ และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดี DSI ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การใช้แผนที่ และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกรมพัฒนาที่ดิน

กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง การใช้แผนที่ และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการใช้แผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแต่ละฝ่ายจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ในการนี้ทั้งสองฝ่าย ได้เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้นเป็นกรอบแห่งความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า กรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม เช่น ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,000 แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) มาตราส่วน 1:4,000 แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ข้อมูลและแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรดิน และแผนที่ป่าไม้ถาวร สำหรับแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่บริเวณที่กรมแผนที่ทหารระบุว่า มีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องขอความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศให้นำแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่บริเวณพื้นที่เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้

กรมพัฒนาที่ดินจึงจะให้บริการข้อมูลบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแก่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม 2566 พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมี ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายวัฒนา มังธิสาร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และข้าราชการจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

กรมสอบสวนคดีพิเศษขอขอบคุณ กรมพัฒนาที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บังเกิดผลในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่บุกรุก และทำให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดิน ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ เป็นสัญลักษณ์ของการบูรณาการความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างสองหน่วยงานต่อไป

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed