สพฐ.พร้อมรับมือภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบ

สพฐ.พร้อมรับมือภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบ

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิพากษ์เนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการภัยในสถานศึกษาโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ตอนหนึ่งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา

โดยได้ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ส่งเสริมความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้สังคม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การป้องกัน ดูแลช่วยเหลือเยียวยา และแก้ไขปัญหาให้มีความเป็นเอกภาพ

มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก เป็นการสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู ประชาชน.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
เว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

2,971 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *