สธ.แจงค่าเสี่ยงภัยโควิดบุคลากรนอกสังกัด ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 ม.ค.นี้

สธ.แจงค่าเสี่ยงภัยโควิดบุคลากรนอกสังกัด ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 ม.ค.นี้

สธ.แจงค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดบุคลากรนอกสังกัด ให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลส่งของบกลางภายในวันที่ 9 ม.ค.นี้

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด สำหรับบุคลากรนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2565 ได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลพร้อมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 9 มกราคมนี้ เพื่อจัดทำคำขอสนับสนุนงบกลางให้ต่อไป

วันนี้ (6 มกราคม 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ว่า จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 โดยในส่วนของบุคลากรภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) แล้วรวมทั้งสิ้น 1,733 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 892.8 ล้านบาท 2.กระทรวงมหาดไทย (รวม กทม.) 398.7 ล้านบาท 3.กระทรวงกลาโหม 372.2 ล้านบาท 4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 60.5 ล้านบาท 5.กระทรวงยุติธรรม 9.3 ล้านบาท ซึ่งบุคลากรจากทุกหน่วยได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังค้างจ่ายของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ให้รวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของผู้ปฏิบัติงาน พร้อมหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมรับรองข้อมูลโดยหัวหน้าส่วนราชการ (ระดับกรม) แยกเป็นรายหน่วยงาน รายเดือน โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 มกราคม 2566 เพื่อกระทรวงสาธารณสุขจะได้รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed