วพบ.สุพรรณบุรี วพบ.จักรีรัช สถาบันพระบรมราชชนก เซ็น MOU ทางวิชาการ

วพบ.สุพรรณบุรี วพบ.จักรีรัช สถาบันพระบรมราชชนก เซ็น MOU ทางวิชาการ

สุพรรณบุรี – วพบ.สุพรรณบุรี และวพบ.จักรีรัช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง อบต.วังน้ำเขียว รพ.สต.ต.วังน้ำเขียว และรพ.สต. บ้านหนองปลาไหล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในชุมชนไทย”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.สุภาภรณ์ วรอรุณ พร้อมคณะ ดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำเขียว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาไหล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยร่วมกัน ในรูปแบบโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการระบบอาหารเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในชุมชนไทย” ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมด้านภาวะสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง ในกลุ่มเด็กแรกเกิด 0 – 2 ปี เด็ก 3 – 5 ปี และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นจากการจัดการระบบอาหารที่ดีในชุมชนสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบด้านการจัดการอาหาร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน

นางสุดใจ ม่อนไข่ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลวังน้ำเขียว และ นายจารัณย์ อินทรไพร ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองปลาไหล เปิดเผยความรู้สึกถึงการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ว่าเป็นความร่วมมือที่ดีที่พื้นที่และสถานศึกษาด้านพยาบาล ทำให้ได้รับทราบปัญหา และเกิดการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ทางด้าน นายยุทธนา สิริปรีชาชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ก็ได้แสดงความห่วงใยต่อเด็กเล็กที่มีปัญหาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ และโภชนาการ นอกจากนี้ พญ. อัจฉราภรณ์ นีละศรี ยังได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำโรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม ว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะพบปัญหาสุขภาพ ในเรื่องโรค (NCD) และหวังว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไขที่ถูกจุดโดยใช้ชุมชนตำบลวังน้ำเขียว และตำบลหนองปลาไหล เป็นกลุ่มตัวอย่าง

โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรรณทิพา แก้วมาตย์ อดีต ผอ.วพบ. สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักอาหารและยา มาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *