ร.ร.การบิน เปิดน่านฟ้า รับ “พสบ.ทอ.17” ชมอากาศยาน และชีวิตศิษย์การบิน

ร.ร.การบิน เปิดน่านฟ้า รับ “พสบ.ทอ.17” ชมอากาศยาน และชีวิตศิษย์การบิน

“กร.ทอ.” เสริมรู้ “พสบ.ทอ.17” นำคณะผู้เข้าอบรม ลงพื้นที่ ร.ร.การบิน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้ชีวิตนักบิน ศิษย์การบิน ทุกขั้นตอนกว่าจะก้าวออกมาสู่การเป็นนักบิน “ทัพฟ้า” พร้อมชมการแสดงอากาศยาน ห้องฝึกจำลองการบิน รวมทั้งได้นำคณะเข้าปฏิบัติการฐานทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 66 ที่โรงเรียนการบิน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม พล.อ.ต.นิโรจน์ จำปาแดง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ผอ.สนผ.กร.ทอ.) เป็นหัวหน้านำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 17 จำนวน 60 คน ประกอบด้วย น.อ.ณรัฐ บุญประเสริฐ รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ. ในฐานะประธานรุ่น

พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมทั้งจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิ น.อ.อาทิตย์ พัวสุวรรณ นปก.ประจำ กพ.ทอ., น.อ.ดิษฐพล ชูวงษ์ รอง ผบ.ดม., น.อ.เกริกพล สิทธิทูล ผอ.กภส.สปก.กร.ทอ., น.อ.ธนพงศ์ พลกนิษฐ ผอ.กรคสก.ทอ., น.อ.พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส เสธ.ศทย.อย., น.อ.จักรพล หิรัญรัตนา ผอ.กลอ.ศปก.คปอ.,

น.อ.วุฒิชัย บุญอิสระ น.ขนส่งอาวุโส ขก.ทอ., น.อ.อธิราช ศิริทรัพย์ ผบ.บน.6, น.อ.จารุ จารุจันทร ผอ.กรง.ชย.ทอ., พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผอ.กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กร.ทหาร, นายชนะ ทัดท่าทราย ผู้อำนวยการใหญ่ (ทรัพยากรบุคคล) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ ผช.ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรฯ และผู้เข้าอบรมทั้งหมด ลงพื้นที่ทัศนศึกษา ดูงานพื้นที่ โดยมี น.อ.อรกูล รองผบ.ร.ร.การบิน เป็นผู้แทน พล.อ.ต.พิทูร เจริญยิ่ง ผบ.ร.ร.การบิน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของโรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน การตั้งแสดงอากาศยาน อุปกรณ์ชุดนักบิน การแต่งกายนักบิน อาวุธยุทโธปกรณ์ภาคพื้นและอุปกรณ์การโดดร่มแบบพาราเซล จากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่ พร้อมปฏิบัติการฐานทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต และชมการฝึกบินขั้นต้น ขั้นปลาย เข้าชมห้องฝึกจำลองการบิน (Flight Simulator)

น.อ.ณรัฐ บุญประเสริฐ รอง ผอ.สนผ.กร.ทอ. และในฐานะ ประธานรุ่น พสบ.ทอ.17 เผยว่า ต้องขอขอบคุณ หลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ 17 ที่ได้นำผู้เข้าอบรมทั้งหมดเดินทางมาดูงานที่ ร.ร.การบิน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เพราะโรงเรียนการบินแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักบินที่ล้วนแต่มีความสามารถเข้าประจำการในกองทัพ เพื่อป้องกัน รักษาอธิปไตย เป็นทหาร รั้วของชาติ ที่จะปกป้องน่านฟ้าไทย

ประธานรุ่น พสบ.ทอ.17 กล่าวต่อว่า ร.ร.การบิน เรามีอากาศยาน และเป็นแหล่งผลิตนักบินของทอ. การที่ผู้เข้าอบรมในรุ่นที่มาจากหลายสาขาอาชีพได้มาดูงานครั้งนี้ ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ากองทัพอากาศไทยมีความพร้อมมากแค่ไหน และจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงและรู้หน้าที่ ว่ามีการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เชื่อว่าการดูงานครั้งนี้จะทำให้ประชาชน ภาคพลเรือนเข้าใจบทบาทกองทัพอากาศมากขึ้น รวมถึงมีช่องทางที่จะสื่อถึงกัน เป็นลักษณะเหมือนเพื่อน พี่ น้อง ดังนั้น เมื่อมีความเข้าใจการทำหน้าที่ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานทั้งในด้านกิจการพลเรือน หรืออย่างน้อยก็เป็นหูเป็นตาให้ทอ.เพื่อความมั่นคงของประเทศ

ด้าน ดร.นภาภิส ตรีเพ็ชรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อํานวยการสถานศึกษา ร.ร.อนุบาลฟ้าใส กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้น และดีใจมากที่ได้เข้ามาอบรมใน พสบ.ทอ.17 เพราะตั้งแต่เข้ามาในพื้นที่ ร.ร.การบิน เห็นถึงความใส่ใจของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศโดยเฉพาะการดูแลสถานที่เป็นอย่างดี และประทับใจคือมีการสาธิตถ้าเครื่องบินตกในป่าจะมีวิธีการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดอย่างไร

“ไม่น่าเชื่อว่าแค่ไม้ไผ่เอามาถูจนเกิดประกายไฟจุดเกิดไฟได้ ประทับใจทหารทุกคนน่ารักมาก พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกอย่าง โดยเฉพาะหลังฟังบรรยายการทำหน้าที่ของทอ. จะเห็นถึงความพร้อมในการรักษาอธิปไตยของประเทศ” ดร.นภาภิสกล่าว และว่า ภูมิใจที่ได้เข้ามาอบรม พสบ.ทอ. รุ่นที่ 17 มาก บ้านอยู่ใกล้กองทัพอากาศ รู้เรื่องทหารอากาศเยอะ แต่ไม่เคยรู้ลึกรู้แจ้งเท่าวันนี้

“ทหารอากาศน่ารัก ทำอะไรเพื่อประเทศชาติเยอะ เมื่อเข้ามาสัมผัสแล้วจะภูมิใจทหารอากาศ ขอเชิญชวนประชาชน นักธุรกิจ ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาอบรมหลักสูตร พสบ.แต่ละเหล่าทัพ โดยเฉพาะ พสบ.ทอ.ดีมากๆ” ดร.นภาภิส กล่าว

ขณะที่ นางจุฑาทิพ คิม ประธานกรรมการ บริษัทไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จํากัด เผยความรู้สึกว่า ตื่นเต้นมากที่ได้มาดูงาน ณ แหล่งผลิตนักบินคุณภาพสู่กองทัพ สู่กองทัพอากาศไทย ที่ ร.ร.การบิน อ.กำแพงแสน เราได้เห็นการสาธิตการขับเครื่องบิน เห็นถึงการเอาตัวรอดหากประสบอุบัติเหตุต้องทำอย่างไร การดำรงชีพในป่า ซึ่งภายหลังได้ฟังบรรยายการทำงาน ทำให้เข้าใจถึงการทำงานของทหารอากาศ โดยเฉพาะการบินว่ามีการฝึกบินอย่างไร แบ่งห้องเรียนอย่างไรบ้างด้วย

“เทคโนโลยีต่างๆ ในการบินไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด มีการเรียน การสอน และสอบแต่ละขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นนักบินมาก ทุกคนต้องเพียรพยายามอย่างมาก ให้คะแนนอย่างเป็นระบบ กลั่นกรองจนทำให้นักบิน ทอ.มีคุณภาพ อาจารย์ ครูสอนการบิน ก็มาจากรุ่นพี่ที่เอาใจใส่ เคี่ยวเข็ญ เพื่อให้ศิษย์การบินทุกคนบินได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพ” นางจุฑาทิพ คิม กล่าว

นางจุฑาทิพ คิม กล่าวอีกว่า วันนี้ได้เข้าไปทดลองขับเครื่องบินในห้องฝึกบินจำลองการบิน มีหลากหลายรูปแบบที่ให้ทดลองการบิน ทำให้รู้ว่าการบินไม่ได้ง่าย ถ้ามีการสอนและเรียนตามที่ระบุไว้นั้นก็สามารถทำได้ไม่ยากเช่นกัน เมื่อทดลองในห้องฝึกก็ได้ความรู้สึกถึงการบินไม่แพ้การบินจริงๆ อย่างไรก็ตาม วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทหารทุกท่าน รู้สึกสนุกและดีใจที่ได้มาเยี่ยมร.ร.การบิน พี่ทุกคนคอยดูแลอย่างดี

ผู้นำเสนอข่าว

Lemon

Written by:

720 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *