รอง ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ จชต. รับฟังปัญหาสานต่อนโยบายสำคัญนำสันติสุขกลับคืนแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก

รอง ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ จชต. รับฟังปัญหาสานต่อนโยบายสำคัญนำสันติสุขกลับคืนแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก

รอง ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ จชต. รับฟังปัญหาสานต่อนโยบายสำคัญนำสันติสุขกลับคืนแก่ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลและกองทัพบก

วันนี้ (21 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการผู้บัญชาการทหารบก ( รรก.ผบ.ทบ. ) ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรก หลังได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการผู้บัญชาการทหารบกอีกหนึ่งตำแหน่ง เพื่อติดตามสถานการณ์, รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกองทัพบก โดยมี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมฯ รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

โอกาสนี้ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อการติดตามสถานการณ์ รับฟังแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมรับทราบผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อผลักดัน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมย้ำว่าสำหรับแผนปฏิบัติการปรับลด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และแผนปรับลดกำลังทหารนั้น เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ ทหาร ต้องมีการปรับตัวและปรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม เพื่อดูแลพื้นที่ให้ปลอดเหตุ และต้องทำทุกวิถีทางให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์มีความปลอดภัย ส่วนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติได้ ยืนยันหากจำเป็นต้องยกเลิกกฎหมายบางฉบับ ควรมีเครื่องมือและกฎหมายอื่นมาทดแทน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 2 ข้อ 7 และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2527 ข้อ 13 และข้อ 15 แต่งตั้งให้ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก รักษาราชการผู้บัญชาการทหารบก อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2566

ภายหลัง พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566

อย่างไรก็ตาม กองทัพบก ยังคงมุ่งมั่นบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เสริมการปฏิบัติซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ นำความสุข สันติสุข กลับคืนแก่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ที่มา:ข่าวความมั่นคงออนไลน์

ผู้นำเสนอข่าว

ยัยแม่มด

Written by:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed